Početna2020-03-13T00:06:18+00:00

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm

BRZINA

1.800.555.6789

EFIKASNOST

1.800.555.0000

KVALITET

5564555

BLOG / FIZIOTERAPIJA

Ultrazvuk

17 aprila, 2024|

Sonoterapija Fizička pojava prouzrokovana oscilacijama tela – izvora. Oscilacije stvaraju različit pritisak (gustinu) čestica sredine (vazduha) oko izvora i to su zvučni talasi koji se šire kroz elastičnu sredinu. Do generisanja zvuka dolazi pri promeni stacionarnog stanja čestica koje je praćeno odgovarajućim promenama pritiska i gustine. Akustičke oscilacije se šire u vidu zvučnih talasa od mesta gde je došlo do poremećaja ravnotežnog stanja Širenje zvučnih talasa uslovljeno oscilovanjem molekula materijalne sredine kroz koju se oni prostiru. UZ energija koju emituje izvor na jedinicu površine u jedinici vremena Snaga na jedinicu površine (W/cm²) Prosečni prostori intenzitet Snop vrlo nepravilan (u sredini mnogo jači) Prostorni vršni intenzitet (beam nonuniformity ratio – BNR) BNR – manji snop uniformini Ultrazvuk-PPP

Elektrodijagnostika

23 januara, 2024|

Elektrodijagnostika Elektrodijagnostika je procedura gde se električnim dražima ispituje stanje nerava i mišića. U tu svrhu korsiti se galvanska i neofaradska struja, pa se procedura naziva ispitivanje galvanske nadražljivosti i faradske nardažljivosti, što pripada klasičnoj elektrodijangostici. U okviru ove procedure odgovori mogu biti normalni (fiziološki) ili izmenjeni (patološki). Kako se posmatraju i kvalitet i kvantitet odgovora, reakcije nerva i mišića mogu biti kvalitativne i kvantitavne i na galvansku i na faradsku struju. https://www.youtube.com/watch?v=uwDOe0VMDS8   Pored klasične elektrodijagnostike, druga procedura koja se koristti je I/T kriva. Ova dijagnostička procedura određuje parametre za elektrostimulaciju denervisanog mišića. Ispitivanje se radi impulsnom galvanskom strujom i to sa četvorouglim i sa eksponencijalnim impulsima. Određuju se vrednosti reobaze, hronaksije i koeficijenta akomodocije. https://www.youtube.com/watch?v=6vN37WR-giM   Elektrodijagnostika   

PITANJA – Visokofrekventne struje

23 januara, 2024|

Visokofrekventne struje 1.Visoko frekventne struje sekundarno fiziološko dejstvo Deluje termičkim efektom endogene toplote koja nastaje lokalno usled apsorpcije VF energije i deluje na: cirkulaciju, nervni sistem, mišiće, vezivno tkivo, metabolizam i enzimsku aktivnost. 2. Darsonvalove struje Naizmenične struje frekvencije 100 do 200 Hz visokog napona i male jačine. Ovakvi uredjaji sadrže modulatore i generatore i rezonatori. Darsonvalizacija može biti lokalna i opšta. Postoje dva načina za lokalnu primenu ovih stuja , a to su stabilni i labilni način. Bolesnik oseća pod eletrodama blagu toplotu. Dok je opšta darsonvalizacija primenjuje sa velikim solenoidima gde pacijent sedi na drvenoj stolici. 3. Kakve elektrode se koriste u primeni kratkih talasa kapitativnom metodom Za kapitativnu metodu koriste se kondenzatorske elektrode. To su čvrste metalne ploče s poklopcem od pleksi-stakla ili plastike ili su savitljive I utkane u gumu. 4. Šta su radiotalasi Rezultat su ubrzanog kretanja naelektrisanja u provodniku, generišu se u LC oscilatornim kolima i koriste se u radio i TV komunikacionim sistemima. Radiotalasi  izuzetno niskih frekvencija  oko 1khz se koriste za komuniciranje podmornica. GPS sistemi mere udaljenost na osnovu vremena potrebnog signalu  da doputuje do prijemnika.[...]

PITANJA – elektrostimulacija

23 januara, 2024|

Elektrostimulacija 1 Kako ARP Wave neuroterapija može doprineti povećanju snage, izdržljivosti i poboljšanju svakodnevnih ili sportskih performansi? ARP Wave se često koristi u svetu sporta za poboljšanje snage, izdržljivosti i performansi. Ova terapija koristi električne impulse da stimuliše kontrakcije mišića i ubrza proces oporavka. Kroz precizno kontrolisane impulse, ARP Wave može da cilja određene mišićne grupe, poboljšavajući njihov tonus i funkciju. Ova terapija takođe može smanjiti bol, ubrzati oporavak od povreda i pomoći u održavanju optimalnog nivoa fleksibilnosti. Kroz integraciju neuroterapije ARP Wave u program treninga, sportisti mogu da dožive povećanu snagu, ubrzani oporavak između treninga i takmičenja, što sve doprinosi poboljšanju sportskih performansi. Važno je napomenuti da individualni odgovor na terapiju može varirati, ali mnogi sportisti svedoče o pozitivnim rezultatima. 2. Kome je dostupna ARP Wave terapija i u situacijama u kojima može biti korisna? ARP talasna terapija obično nije široko dostupna i često je rezervisana za profesionalne sportiste, sportiste i pojedince koji imaju pristup specijalizovanim sportskim klinikama ili terapeutima. Ova terapija može biti korisna u različitim situacijama: 1. Sportisti: Koristi se za poboljšanje performansi, povećanje snage i izdržljivosti, kao i za brži[...]

PITANJA – Biofeedback

22 januara, 2024|

1           Šta je BIOFEEDBACK?   2           Šta je NEUROFEEDBACK?   3           Koja je razlika između BIOFEEDBACK terapije i NEUROFEEDBACK terapije?   4           Šta je motorno učenje I koje faze postoje kod motornog učenja?   5           Kada se primenjuje BIOFEEDBACK terapija?   6           Da li se primenjuje BIOFEEDBACK terapija kod trudnica i dece?   7           Navedi 5 fiziološka signala koja se prate BIOFEEDBACK sistemom:   8           Kada je nastala BIOFEEDBACK terapija?   9           Kada se primenjuje EEG BIOFEEDBACK?   10       Kada se primenjuje EMG BIOFEEDBACK?   11       Kada primenjuje RTSU BIOFFEDBACK?   12       Kako se primenjuje BIOFEEDBACK terapija?   13       Koja 3 tipa BIOFEEDBACK terapije postoje?   14       Koliko koraka tehnika primene BIOFEEDBACK-a postoje?   15       Iz koliko sesija se sastoji jedna terapija?   16       Koliko dugo traje jedna sesija?   17       U kombinaciji BFB sa motornim treningom koristi se ___________________struja, frekvencija od______ i intenzitet______ .   18       Navdeci 4 primarna faktora koja utiču na motorno učenje.   19       Navedi 2 aparata koja se koriste u BIOFEEDBACK terapiji.   20       Ko sve moze da koristi BIOFEEDBACK terapiju?    

PITANJA – Naizmenične struje

22 januara, 2024|

Naizmenične struje 1) Niskofrekvente struje Faradska struja pripada niskofrekventnim strujama. Ima nadražajni efekat na površini i u dubini tkiva, pomalo je zapostavljen oblik elektroterapije, vrlo nepravedno jer prijatnim impulsima ostvaruje nadražaj na kožu, potkožno tkivo, nervne završetke i kapilare. 2) Srednjefrekventne Interferentne su naizmenične suinosidne struje, niske modulacione frekvencije, nastaju ukrštanjem dveju struja srednje frekvencije i dizajnirao ih je fizičar Hans Nemek, pa se još i zovu Nemekove struje. Poboljšavaju trofiku tkiva, poboljšavaju resorpciju edema i oslobađaju vazoaktivne materije. Prednost ove terapijske procedure je dubinski efekat u tkivima na mestu ukrštanja struja. Ovo je jedini oblik terapije koji se može primeniti i kod bolesnika koji imaju prisustvo metala u organizmu. IFS struje se dobro podnose na visokim intezitetima, a takođe nemamo ni strogo oraničeno vreme trajanja aplikacije kao kod nekih drugih elektroprocedura kao posledica navikavanja na datu terapiju. 3) Visokofrekventne Što se tiče visokofrekventnih struja, tu spadaju D’Arsonvalove struje, MTD, KTD, UKTS i DTD.  Visokofrekventne struje su frekvencije veće od 20kHz, proizvode se pomoću visokofrekventnih generatora. Prvi generator visoke frekvencije napravio je Hertz 1896. godine kada je pomoću iskre pobuđivao otvoren oscilatorni strujni krug. Najvažnije radove u stvaranju tehnike viokofrekventne struje dao[...]

PITANJA – Vrste impulsa

22 januara, 2024|

Vrste impulsa 1 Vrste monofaznih impulsa Postoje različite vrste monofaznih impulsa, a neke od osnovnih karakteristika uključuju:  Sinusni impulsi: oni prate oblik sinusnog talasa koji se menja u skladu sa sinusnom funkcijom;  Pravougaoni impulsi: imaju oblik pravougaonog talasa, gde se vrednost signala održava konstantnim tokom određenog perioda, a zatim se naglo menja;  Trouglasti impulsi: odlikuju se oblikom trougla, gde signal postepeno raste i opada;  Impulsi sa promenljivom frekvencijom i amplitudom: impulsi čija frekvencija i amplituda mogu da variraju tokom vremena.   Različiti oblici impulsa 2 Karakteristike monofaznih impulsa Karakteristike monofaznih impulsa zavise od vrste impulsa. Na primer, sinusni impulsi imaju glatke promene u vrednostima signala, dok kvadratni impulsi imaju oštre promene. Važno je razumeti vrstu impulsa i njihove karakteristike kako biste ih pravilno primenili u određenim aplikacijama. Monofazni impulsi se mogu koristiti u bilo kojoj kliničkoj primeni elektrostimulacije (gde se pod pojom elektrostimulacija podrazumeva stmulisanje svih procesa u tkivu pod dejstvom električne struje), najčešće se koriste za unapređenje zarastanja tkiva, kao i za lečenje akutnog edema. U monofazne impulsne struje takođe spada HVPC (High-volt pulsed current), poznatija kao[...]

PITANJA -Terminologija, klasifikacija, vrste električne struje

21 januara, 2024|

Terminologija, klasifikacija, vrste električne struje 1 Pojam električne energije Električna energija je tok električne energije ili naelektrisanja. Električna energija je i osnovni deo prirode i jedan od najraširenijih oblika energije. Električna energija koju koristimo je sekundarni izvor energije jer se proizvodi pretvaranjem primarnih izvora energije kao što su ugalj, prirodni gas, nuklearna energija, solarna energija. Električna energija se takođe naziva i nosilac energije, što znači da se može pretvoriti u druge oblike energije kao što su mehanička energija ili toplota. 2 Pojam radiotalasa i primena Radiotalasi su vrsta elektromagnetnog zračenja u opsegu elektromagnetnog spektra po talasnoj dužini ispod infracrvenog spektra. Područje radijskog spektra obuhvata frekvencije od 300KHz do 300GHz. To su zraci talasnih dužina od 10cm do 1000m. Radio i mikro talase možemo proizvoditi pomoću antena. Radio-talasi nastaju u antenama kada visokofrekventna struja izaziva naizmeničnu promenu električnog i magnetnog polja u okolini antene što predstavlja radio zračenje. Talasna dužina zavisi od rezonantne frekvencije oscilatornog kola koje se nalazi u izlaznom stepenu i koje je povezano sa antenom. Veličina i tip antene utiču na efikasnost zračenja talasa i to tako da je nejefikasnije zračenje u[...]

Uslovi za primenu biofeedback-a

21 januara, 2024|

USLOVI ZA PRIMENU BIOFEEDBACK-A BIOFEEDBACK I CILJ PRIMENE Biofeedback je tehnika samoregulacije kroz koju pacijenti uče da dobrovoljno kontrolišu ono što se nekada smatralo nevoljnim procesima u telu. Ova intervencija zahteva specijalizovanu opremu za pretvaranje fizioloških signala u smislene vizuelne i slušne signale kao i obučenog praktičara koji će voditi terapiju. Površinska elektromiografija (sEMG) je možda najčešća fiziološka varijabla koja se prati korišćenjem biofeedback-a. sEMG povratna informacija se koristi kod različitih poremećaja kao što su tenziona glavobolja, hronični bol, tortikolis i disfunkcija temporomandibularnog zgloba. Povratna informacija o elektroencefalografiji (EEG), koja se takođe naziva neurofeedback, koristi se kod ADHD-a (poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću) i epilepsije i sve je više u fokusu istraživanja i drugih primena. Neke od drugih uobičajeno praćenih varijabli se koriste kada je cilj biofeedback-a smanjenje simpatičkog uzbuđenja. To uključuje broj otkucaja srca, brzinu disanja, temperaturu površine kože (na vrhovima prstiju), provodljivost kože i varijabilnost otkucaja srca. Ove fiziološke informacije se obično ne posmatraju kao pod svesnom kontrolom, ali biofeedback pruža podatke u realnom vremenu, pomažući da se fiziološki procesi odvijaju pod kontrolom pacijenta. Uobičajeni poremećaji koji se leče na ovaj način uključuju[...]

Principi aplikacije biofeedback-a

21 januara, 2024|

PRINCIPI APLIKACIJE BIOFEEDBACKA UVOD – O BIOFEEDBACK-U Biofeedback je terapeutska tehnika koja uključuje korišćenje elektronskog praćenja kako bi pojedincima pružila informacije u stvarnom vremenu o fiziološkim procesima u njihovim telima. Cilj biofeedback-a je pomoći pojedincima da steknu svest i kontrolu nad određenim telesnim funkcijama s namerom da unaprede svoje zdravlje i blagostanje. Savremeni biofeedback je tehnika korišćenja elektronske opreme da se pacijentima i terapeutima trenutno otkriju određeni fiziološki događaji i da se pacijenti nauče da kontrolišu ove, inače nevoljne događaje, manipulisanjem prikazanim signalima (obično vizuelnim i akustičnim). Dijagnostički EMG (elektromiografija) i istraživanje fine kontrole motoričkih jedinica doveli su do kliničkog EMG biofeedback-a. U rehabilitaciji je zauzeo čvrsto mesto u lečenju lezija gornjih motornih neurona, posebno u preobuci mišića i izazivanju relaksacije spastičnih mišića pacijenata sa moždanim udarom. Kod cerebralne paralize i muskuloskeletnih poremećaja, dodatni pretvarači povratne sprege (elektrogoniometri, uređaji osetljivi na pritisak i senzori položaja) dobijaju sve širu upotrebu. Tortikolis se pokazao posebno pogodnim za bihevioralne metode lečenja uključujući EMG povratne informacije. Biofeedback terapija je proces obuke za razliku od tretmana. Slično kao kada ih uče kako da vežu cipele ili voze bicikl, pojedinci[...]

PITANJA – Teorijske osnove i istorijski razvoj elektroterapije

21 januara, 2024|

Teorijske osnove i istorijski razvoj elektroterapije 1 Definicija elektriciteta? Elektricitet se definiše kao skup fizičkih pojava povezanih sa prisustvom i kretanjem materije koja ima svojstvo naelektrisanja, odnosno viška električki nabijenih čestica. Sami električni fenomeni su izučavani od antičkih vremena, bez većeg teoretskog razumevanja do 18. veka ali čak i tada, je bilo veoma malo praktičnih primena elektriciteta i tek u 19. veku je struja primenjena u industriji i svakodnevnom životu. Nemoguće je tačno utvrditi kada počinje razvoj fizike kao nauke, ali neosporna je činjenica da su se još za vreme anticke Grčke uočavale brojne prirodne pojave vezane za ono što naučnici nekoliko vekova kasnije definišu kao elektricitet. To je, pre svega, nešto što je i nama poznato kao što su munja, praznjenje oko šiljastih predmeta, ribe koje proizvode elektricne šokove, privlačenje slame i drugih lakih predmeta natrljanjih ćilibarom, nazvanim ćilibarskim efektom. Stari Grci su objašnjenje ovih pojava vezivali za bogove u koje su verovali. 2 Značajne prirodne pojave koje su dovele do otkrića električne struje i naučnici koji su se njima bavili. 1) Tales (640 – 562) prvi je uočio da protrljani ili zagrejani[...]

Mogući terapijski efekti u elektroterapiji

21 januara, 2024|

MOGUĆI TERAPIJSKI EFEKTI U ELEKTROTERAPIJI Elektroterapija uključuje niz tretmana koji koriste električnu energiju. Efekti elektroterapije su višestruki, a koji će od njih biti dominantan zavisi od struje koja se primenjuje i od efekta koji želimo da postignemo. Najveći efekat postiže se kombinacijom sa ostalim fizikalnim terapijama poput laseroterapije, magnetoterapije i kineziterapije. Terapijski efekti: Kod većine bolesnika prilikom upotrebe elektroterapije, javlja se analgetsko dejstvo pri višim frekvencijama. Analgetsko dejstvo nastaje prilikom oslobađanja endorfina u antinociceptivnim zonama moždanog stabla i kičmene moždine. Elektroterapija pospešuje regeneraciju perifernih nerava i osteogenezu kod preloma kostiju. Upotrebom elektroterapije dolazi do poboljšanja snage, kontrole motorike, lokalnog protoka krvi i usporavanja atrofije mišića, odnosno lečenja neuromuskularne disfunkcije. Elektroterapija poboljšava pokretljivost u zglobovima. Poboljšava cirkulaciju krvi u ishemičnom tkivu i na taj način ubrzava deteraminalnu i subterminalnu regeneraciju tkiva i stimuliše zarastanje površinskih rana, dekubitalnih ulkusa. Primena elektroterapije takođe ublažava akutni i hronični edem ubrzavanjem apsorpcije, kao i uticajem na permeabilnost krvnih sudova i povećanjem pokretljivosti proteina, krvnih zrnaca i limfnog toka. REFERENCE: https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/electrotherapy https://www.reumatologija.rs/fizikalna-medicina/elektroterapija/ Tekst pripremila: Valentina Tanasić

Pojam eletrične energije i osnovne veličine i merne jedinice SI za elektroterapiju

21 januara, 2024|

POJAM ELEKTRIČNE ENERGIJE Električna energija je tok električne energije ili naelektrisanja. Električna energija je i osnovni deo prirode i jedan od najraširenijih oblika energije. Električna energija koju koristimo je sekundarniizvor energije jer se proizvodi pretvaranjem primarnih izvora energije kao što su ugalj, prirodni gas, nuklearna energija, solarna energija. Električna energija se takođe naziva i nosilac energije, što znači da se može pretvoriti u druge oblike energije kao što su mehanička energija ili toplota. OSNOVNE VELIČINE I MERNE JEDINICE SI ZA ELEKTROTERAPIJU SI jedinice za merenje električnih izraza napona, otpora i jačine struje su Volt (V), Om (Ω) i Amper (A). Električne jedinice za merenje električnih izraza zasnovane su na Međunarodnom sistemu jedinica (SI). Električni parametri Merna jedinica Oznaka Napon Volt V Otpor Om Ω Struja Amper A Kapacitet Farad C Frekvencija Herc Hz Snaga Vat W LITERATURA: https://www.eia.gov/ https://www.vedantu.com/physics/unit-of-electricity Tekst pripremila: Ivana Mirković

Naučno-istraživački radovi – biofeedback

20 januara, 2024|

TERAPIJA BIOFEEDBACK-OM U REHABILITACIJI NAKON MOŽDANOG UDARA UVOD Oštećenja gornjih motornih neurona nakon moždanog udara izazivaju različite neurofiziološke poremećaje, uključujući abnormalni tonus, smanjenu snagu, poremećene senzorne feedback mehanizme i mišićnu disfunkciju antagonista i sinergista. Procena deficita u slučaju moždanog udara i povezani terapijski odgovori na intervencije mogu se usredsrediti na bilo koju od ovih podfunkcija ili na globalnije aspekte neurofunkcije kao što su hodanje ili aktivnosti svakodnevnog života. Biofeedback tehnologija, koja je uvedena krajem 1960-ih godina, predstavlja terapeutski pristup u rehabilitaciji nakon moždanog udara. Ova tehnika omogućava pacijentima svesnu kontrolu nad latentnom neurofunkcijom putem zvučnih ili vizuelnih signala. Teorijska pretpostavka je da neoštećeni, ali subliminalni putevi (ispod praga svesnosti), mogu preuzeti funkciju puteva koji su oštećeni. Iako su inicijalni rezultati bili ohrabrujući, kasnija istraživanja su bila nesložna, a metodološki problemi otežavaju preciznu evaluaciju. Ovo istraživanje je sprovedeno kako bi se utvrdilo da li biofeedback povećava obim pokreta zglobova paralizovanog ekstremiteta nakon moždanog udara. S obzirom na mali broj pacijenata u svakom ispitivanju, teško je detektovati poboljšanja izazvana biofeedback-om, čak i kada postoje. Meta-analiza, koja objedinjuje podatke pojedinačnih ispitivanja, pruža rezultate o efikasnosti biofeedback-a u[...]

Pojam biofeedback-a

20 januara, 2024|

POJAM BIOFEEDBACK-a Biofidbek terapija (engl. biofeedback therapy) je bezbolna, neinvazivna tehnika primene biofidbek treninga, kojim se pacijent obučava da kontroliše određene telesne, fiziološke i moždane procese koji nisu pod kontrolom naše volje, kao što je funkcija mozga, ritam rada srca, tonus glatkih mišića, temperatura itd. Neurofeedback je samo jedan deo šireg tretmana koji se ostvaruje pomoću Biofidbek uređaja. Neurofidbek ili EEG biofidbek ili neuroterapija ili trening mozga je pomoćna terapija koja se koristi kao metod za samoregulaciju sopstvene moždane aktivnosti kako bi se direktno izmenili osnovni neuronski mehanizmi kognicije i ponašanja. Ovom tehnikom meri se aktivnost moždanih talasa klijenta što je koristan pogled u misao osoba koje pate od različitih problema sa pažnjom i drugim mentalnim procesima. Primenom ovog uređaja dobijaju se informacije u realnom vremenu o EEG aktivnosti i omogućava se korisniku da promeni svoje osobine moždanih talasa pomažući mozgu da nauči da se reorganizuje i uslovljavajući mozak da bolje funkcioniše. ISTORIJA Tehnologije relaksacije datiraju još iz biblijskih vremena, a brojni fizioterapeuti i njihovi prethodnici decenijama unazad su koristili biofidbek uz pomoć svojih ruku kao senzora. Prvi biofidbek uređaji za tretman urinarne inkontinencije[...]

Ordinacije koje u Srbiji i svetu koriste biofeedback

19 januara, 2024|

ORDINACIJE U SRBIJI I SVETU KOJE KORISTE BIOFEEDBACK UVOD Biofeedback je najzastupljeniji u drzavama koje imaju razvijen zdravstveni sistem kao što su: Nemačka; Švajcarska; SAD; Japan. Pored sportista, pacijenata sa hroničnim bolom, stresom i anksioznošću, biofeedback su počeli  da koriste i mladi koji samo žele da poboljšaju svoj akademski uspeh. Zbog efekata kao sto su smanjenje stresa i poboljsanje koncentracije, studenti u Kini, Maleziji, Tajvanu i Finskoj su počeli da koriste biofeedback da bi poboljšali svoj preformans u studijama i ova praksa se brzo širi po svetu. ORDINACIJE U SRBIJI Medihelp organizacija Beograd - Miloja Pavlovica 15, Beograd – prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji: Logo medica, centar za patologiju govora - Cara Nikolaja II 59: Centar za patologiju govora – Logomedica osnovan je 2014. godine sa ciljem da pruži logopedske usluge i pomoć svim osobama, od najmlađe do najstarije životne dobi, koje se susreću sa problemima govora i jezika; “Life Psychology” Psiholosko savetovalište - Makenzijeva 89, Beograd: Okuplja stručnjake različitih profila koje povezuje opredeljenost za psihoterapiju, rast i razvoj ličnosti i usmerenost ka pomaganju ljudima da budu zadovoljniji na ličnom,[...]

Fiziološka osnova elektroterapije – akcioni i električni potencijal

19 januara, 2024|

FIZIOLOŠKA OSNOVA ELEKTROTERAPIJE (AKCIONI I ELEKTRIČNI POTENCIJAL) UVOD Atomi su sastavljeni od jezgra oko koga velikom brzinom kruže elektroni. Jezgro atoma (nukleus) je pozitivno. Elektroni su bilo koje čestice koje imaju najmanju poznatu količinu elektriciteta. Naboj jezgra jednak je ukupnom naboju svih elektrona, samim tim se atomi sagledavaju kao električno neutralni. Ako atom izgubi neki od elektrona on postaje pozitivan (katjon), a ako dobije elektron on postaje negativan (anjon). Joni su drugačiji od atoma. Atomi su elektricno neutralni, a hemijski aktivni, dok su joni električno aktivni, a hemijski neutralni. Joni su nam u telu glavni za provod struje. Joni koji prenose električne signale u organizmu su kalijum (K), natrijum (Na), hlor (Cl) i kalcijum (Ca). AKCIONI POTENCIJAL Akcioni potencijal je promena membranskog potencijala i vraćanje istog na mirovni. Ovu sposobnost poseduju nervne, mišićne i pojedine endokrine ćelije. Postoje dve faze:depolarizacija i repolarizacija. Depolarizacija predstavlja brz obrt membranskog potencijala tako da membrana postaje negativnija sa spoljne strane i Na potom brzo ulazi u ćeliju. Repolarizacijaje vraćanje na stanje pre depolarizacije – dolazi do izlaska K iz celije. Vrste događaja za vreme akcionog potencijala [...]

Motorno učenje

19 januara, 2024|

MOTORNO UČENJE MOTORNO UČENJE Pojam motornog učenja ili vežbanja odnosi se na proces formiranja motoričke veštine, koju možemo ukratko definisati kao sposobnost glatkog i skladnog izvođenja nekog motoričkog zadatka. Motorno učenje je termin koji obuhvata neverovatni širok spektar biheviorističkih i neuroloških promena. Megil definiše motorno učenje kao „promenu u nečijoj sposobnosti da izvodi veštinu, koja mora biti izvedena iz relativno stalnog napredovanja u izvođenju kao rezultata vežbanja ili iskustva”. Jednostavno rečeno, izvođenje je vidljivo ponašanje. Učenje, s druge strane, ne može da se posmatra direktno, nego o njemu može samo da se zaključi na osnovu karakteristika nečijeg izvođenja. Motornim učenjem stičemo motorne veštine i navike kao što su: skijanje, pisanje, kucanje na mašini i sl. U sticanju neke motorne veštine cilj je uspeti tačno, brzo i lako i bez napora izvoditi tu radnju. Svaka stečena motorna veština ili motorna radnja sastoji se od bezbroj jednostavnih pokreta koji se vežbanjem objedinjuju u jednu celinu. Tako npr. u vožnji bicikla, vožnji automobila, kucanja na mašini itd. imamo isti slučaj. Tu je veoma važno koordinirati pokrete jer je to nešto što se ne može naučiti iz knjige,[...]

Mogućnosti primene biofeedback-a

18 januara, 2024|

MOGUĆNOSTI PRIMENE BIOFEEDBACK-A VRSTE BIOFEEDBACK-A I NJIHOVA PRIMENA Fiziološki signali koji se prate biofeedback sistemom su: Električna aktivnost mišića (EMG); Električna aktivnost mozga (EEG); Električna provodljivost kože (SC); Puls (BVP – blood volume puls); Disanje – dubina i frekvencija; Električna aktivnost srčanog mišića (EKG); Varijabilnost srčanog ritma (HRV); Hemoencefalogram – protok krvi u mozgu (HEG); Periferna telesna temperatura; Na osnovu toga, polje primene biofidbeka je veoma široko. Koristi se u tretmanu velikog broja problema, od psiholoških, kardivaskularnih, respiratornih do neuroloških i mišićno-skeletnih. Neuromuskularni biofeedback Metode neuromuskularnog biofeedback-a uključuju biofeedback elektromiografijom (EMG) i biofeedback ultrazvukom u realnom vremenu (RTUS). EMG biofeedback EMG biofeedback je metoda preobuke mišića stvaranjem novih povratnih sistema kao rezultat konverzije mioelektričnih signala u mišićima u vizuelne i slušne signale. EMG koristi površinske elektrode da otkrije promenu aktivnosti skeletnih mišića, koje se zatim vraćaju korisniku obično vizuelnim ili slušnim signalom. EMG biofeedback se može koristiti ili za povećanje aktivnosti kod slabih ili paretičnih mišića ili se može koristiti za olakšavanje smanjenja tonusa spastičnog. EMG biofeedback je najšire istraživan metod biofeedbeka i čini se da je efikasan u lečenju mnogih mišićno-skeletnih stanja i[...]

Kombinacija biofeedback-a sa motornim treningom

17 januara, 2024|

KOMBINACIJA BIOFEEDBACK-A SA MOTORNIM TRENINGOM KOMBINACIJA SA STIMULACIJOM - PARAMETRI ZA FUNKCIONALNU ELEKTRIČNU STIMULACIJU Vrsta struje: Ruska struja - naizmenična struja srednje frekvencije koja se koristi za stimulaciju zdravih mišića za povećanje snage; Frekvencija: 4kHz; Intenzitet: 80mA. Kada se koristi elektrostimulacija za jačanje mišića: Trajanje mišićne kontrakcije: 6-10 sec; Pauza mišićne kontrakcije: 20- 50 sec; Trajanje terapije: 10- 20 min. Pored kombinacije sa elektrostimulacijom, postoji i kombinacija gde se osobi povezanoj sa uređajem za biofeedback kaže da pokuša snagom volje da isključi zvuk ili svetlost prikazanom na monitoru. Kako osoba nema ideju šta da radi, ona će početi sa eksprerimentisanjem. Npr. ako pacijent napne svoje mišiće, shvatiće da je zvuk postao glasniji, kao i da zvuk postaje tiši kada se smiri i opusti mišiće. Terapija i trening obično traju 40-60 min, a broj nedeljnih terapija i trajanje treninga zavise od stanja pacijenta I napretka koji se ostvaruje tokom treninga. MOTORNI TRENING GORNJIH EKSTREMITETA OSOBE SA TETRAPLEGIJOM/KVADRIPLEGIJOM KORISTEĆI BIOFEEDBACK TERAPIJU Svrha ovog istraživanja je bila da se utvrdi da li osoba sa kvadriplegijom može naučiti da koristi prvobitno paralizovan gornji ekstremitet samo na osnovu procedura[...]

Aparatura za primenu biofeedback-a

17 januara, 2024|

APARATURA ZA PRIMENU BIOFEEDBACK-A GSR 2 GSR 2 (GSR - galvanic skin response) je uređaj koji meri takozvani elektrodermali odgovor ili psihogalvanski refleks kože. Elektrodermalni odgovor je mera fiziološkog uzbuđenja organizma. Na svaki stresni stimulus koža reaguje lučenjem znoja. Time se povećava provodljivost kože. Aparat se može koristiti bez kompjutera ili sa kompjuterom uz dodatni CalmLink softver koji se nabavlja posebno. Kada se koristi bez kompjutera, aparat korisniku daje povratnu informaciju o nivou njegovog psihofiziološkog uzbuđenja. Povratna informacija je u obliku zvuka koji postaje viši kada raste uzbuđenje ili niži kada opada uzbuđenje. Uređaj je veličine i oblika kompjuterskog miša i jednostavan je za korišćenje. Prislanjanjem dva prsta na elektrode aparata, momentalno dobijate informaciju o nivou svog fiziološkog uzbuđenja. Namena uređaja je trening kontrole psihofiziološkog uzbuđenja. Uz različite vežbe disanja i relaksacije koje se dobijaju u uputstvu za korišćenje aparata, korisnici uvežbavaju veštine upravljanja sopstvenim uzbuđenjem, a aparat im daje momentalnu povratnu informaciju koliko u tome uspevaju. Povratna informacija je osnov uspešnog učenja. Ovaj uređaj koristi se ovladavanje uzbuđenjem, kod anksioznosti, paničnih stanja, napetosti, treme...ali ga koriste i sportisti, izvođači i druge osobe koje žele[...]

Terapijsko dejstvo nisko i srednjefrekventnih struja

14 januara, 2024|

TERAPIJSKO DEJSTVO NISKO I SREDNJEFREKVENTNIH STRUJA NISKOFREKVENTNE STRUJE Faradska struja Klasična faradska struja je naizmenična asimetrična impulsna struja frekvencije 1-100Hz. Dobija se indukcijom, pa su impulsi različiti i ne mogu da se mere egzatno, u mernim jedinicama, miliamperima, te se jačina odredjuje rastojanjem izmedju primarnog i sekundarnog kalema. Upotrebljavala se u 19. veku i prvoj polovini 20. veka u dijagnostici i terapiji. Danas se ređe upotrebljava. Neofaradska struja Ona je jednosmerna implsna struja frekvencije 1-100 Hz. Impulsi su oštrougli, širine uglavnom 1ms; često se modulišu: amplitudno, vremenski ili frekvecijski. Neofaradska struja deluje nadražajno na senzitivne i motorne živce i mišiće. Primenjuje se u klasičnoj elektodijagostici za ispitivanje „faradske” nadražljivosti živaca i mišića umesto faradske struje. Faradska VS neofaradska struja   SREDNJEFREKVENTNE STRUJE Inteferentna struja Interferentne struje su amplitudno modulisane naizmenične sinusuidne struje niske modulacione frekvencije koje nastaju ukrštanjem dve struje srednje frekvencije. Dizajnirao ih je austrijski fizičar Hans Nemek, pa se zovu i Nemekove struje. Nemek je u svom projektu pošao od činjenice da se struje niske frekvencije, kao što su npr. dijadinamične, ne mogu primeniti s intenzitetom potrebnim ze terapijsko dejstvo,[...]

O NAMA

FIZIOTERAPIJA

Energy Survey

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Emergency Lighting

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Electrical Security

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Cable Networking

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Security & Access

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Project Management

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

WORK & PROJECTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vestibulum quis metus sodales ullamcorper. Vivamus eu sodales sapien, sit amet rhoncus nisi. Curabitur luctus ipsum ac magna ultricies imperdiet.

TESTIMONIALS

Thank you for your very professional and promt response. I wish I had found you before I spent money on a competitors theme.

Lucy Smith, Big Media Co

You we’re very professional and quick. We will recommend your services to our friends.

Andy Jones, My Business

We had floods in our town and we lost our electricity. You and your team got us back up and running in no time. Thanks Avada!

Cary Watson, Donna Muffet

fusion_global=“406″]spitivanje snage misica lica

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm

Go to Top