Efekti IFS na prag bola (Pain pressure treshold)

By |2024-01-19T05:53:31+00:0010 januara, 2024|

EFEKTI IFS NA PRAG BOLA (PAIN PRESSURE TRESHOLD) DEFINICIJA PRAGA BOLA I UTICAJ IFS PUTEM GATE CONTROLA Pain pressure treshold (PPT - odnosno prag bola) predstavlja momenat kada bezbolna stimulacija poput pritiska počinje da dovodi do osećaja bola. Interferentne struje imaju efekat analgezije, koji funkcioniše putem gate control teorije, koja percipira propuštanje bolnih impulsa do [...]

Primena DDS, HVPC & TENS-a u fizikalnoj medicini, kozmetici i dermatologiji

By |2024-01-22T21:38:17+00:008 januara, 2024|

PRIMENA DDS, HVPC & TENS-A U FIZIKALNOJ MEDICINI, KOZMETICI I DERMATOLOGIJI DDS: DINAMIČNI ELEKTRIČNI STIMULATOR Dinamički električki stimulator koristi se za smanjivanje bola, pobiljšanje mišićne funkcije i snage, smanjenje upale i poboljšanje cirkulacije. Primena DDS-a može biti korisna u rehabilitaciji nakon povreda, operacija ili kod hroničnih bolova. DDS u kozmetologiji Dinamički električki stimulator može se [...]

Efekti ascedentne i descedentne struje na snagu stiska

By |2024-01-19T13:19:23+00:005 januara, 2024|

EFEKTI ASCEDENTNE I DESCENDENTNE DIREKTNE STRUJE NA SNAGU STISKA IZMERENI POMOĆU DINAMOMETRA I MIOFIDBEKA Istraživanje je vršeno tako što su 83 pacijenta podeljena u 3 grupe u kojoj su na različit način vršeni eskperimenti. Svi ispitanci su zdravi ljudi prosečnih godina od 22. Cilj istraživanja je utvrditi efekte ascedentne i descedentne galvanske struje. Odlučeno je [...]

Go to Top