Fizioterapija2024-04-08T15:46:35+00:00

Fizikalna terapija

Najbolji u učenju

CILJ

  • Teorijski pristup

  • Praktične veštine

  • Istraživački rad

Fizikalna terapija zasnovana na dokazima 

Istraživanja

Istraživanja u oblasti Fizikalne terapije

Čitajte najnovija istraživanja

Otkrića

Mogućnosti e-učenja u fizioterapeutskoj praksi

O našem pristupu

Analiza

Analiza rezultata i postignuća kliničke prakse

treći kongres fizioteraputa

Testiranja

Provera efekata fizikalnih agenasa

Nove objave

Parametri u doziranju za niskofrekventne i srednjefrekventne struje

PARAMETRI U DOZIRANJU ZA NISKOFREKVENTNE I SREDNJEFREKVENTNE STRUJE UVOD Doziranje struja se kontroliše podešavanjem parametara na aparatu koji se vrši na osnovu doza koje dobijemo od lekara.  Osnovni parametri pri doziranju su: Frekvencija (Hz); Intenzitet[...]

Katode i anode

KATODE I ANODE PRISUTNOST NAELEKTRISANIH ČESTICA U ČOVEKOVOM TELU Organizam čoveka sprovodi struju zbog prisutnosti naelektrisanih čestica i elektrolita (kiseline, baze i soli) koji kada se nađu u kolu jednosmerne struje, odnosno između dve elektrode[...]

Ordinacije koje u Srbiji i svetu koriste biofeedback

ORDINACIJE U SRBIJI I SVETU KOJE KORISTE BIOFEEDBACK UVOD Biofeedback je najzastupljeniji u drzavama koje imaju razvijen zdravstveni sistem kao što su: Nemačka; Švajcarska; SAD; Japan. Pored sportista, pacijenata sa hroničnim bolom, stresom i anksioznošću,[...]

Pojam biofeedback-a

POJAM BIOFEEDBACK-a Biofidbek terapija (engl. biofeedback therapy) je bezbolna, neinvazivna tehnika primene biofidbek treninga, kojim se pacijent obučava da kontroliše određene telesne, fiziološke i moždane procese koji nisu pod kontrolom naše volje, kao što je[...]

Uslovi za primenu biofeedback-a

USLOVI ZA PRIMENU BIOFEEDBACK-A BIOFEEDBACK I CILJ PRIMENE Biofeedback je tehnika samoregulacije kroz koju pacijenti uče da dobrovoljno kontrolišu ono što se nekada smatralo nevoljnim procesima u telu. Ova intervencija zahteva specijalizovanu opremu za pretvaranje[...]

Principi aplikacije impulsnih struja

PRINCIPI APLIKACIJE IMPULSNIH STRUJA Prilikom aplikovanja impulsnih struja moraju se postovati odredjeni zakoni, odnosno principi aplikacije. U kliničkoj praksi koriste se najviše gumene, aluminijumske i kalajne elektrode.  Elektrode tokom vremena gube fleksibilnost i postaju rezistentne[...]

Razvoj elektronike

RAZVOJ ELEKTRONIKE UVOD Elektronika je širok pojam koja najpre podrazumeva nauku  koja se sastoji od fizike, inženjerstva, tehnologije i primena koje se bave emisijom, protokom i kontrolom elektrona u vakuumu i materiji. Pored toga podrazumeva[...]

Medijatori šumskog velnesa

Udruženje Terapija šumama Jugoistočne Evrope u saradnji sa Udruženjem Otkrij Beograd Workshop sa temom: Medijatori šumskog velnesa i drugi novi zeleni poslovi i njihov značaj za Javno zdravlje i zdravstveni turizam  Šumarski fakultet Univerziteta u[...]

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Trusted Partners

Svet fizikalne terapije

Mi smo multi-disciplinarni tim koji pobeđuje

Go to Top