Fizioterapija2024-04-08T15:46:35+00:00

Fizikalna terapija

Najbolji u učenju

CILJ

  • Teorijski pristup

  • Praktične veštine

  • Istraživački rad

Fizikalna terapija zasnovana na dokazima 

Istraživanja

Istraživanja u oblasti Fizikalne terapije

Čitajte najnovija istraživanja

Otkrića

Mogućnosti e-učenja u fizioterapeutskoj praksi

O našem pristupu

Analiza

Analiza rezultata i postignuća kliničke prakse

treći kongres fizioteraputa

Testiranja

Provera efekata fizikalnih agenasa

Nove objave

Elektromagnetni spektar – radiotalasi

ELEKTROMAGNETNI SPEKTAR – RADIOTALASI ELEKTROMAGNETNO ZRAČENJE     Elektromagnetna zračenja predstavljaju elektromagnetna talasna kretanja koja mogu da nastanu i da se prenose kako u materijalnoj sredini, tako i vakuumu (bezvazdušnom prostoru) brzinom svetlosti. Elektromagnetno zračenje predstavlja[...]

Terapijski efekat jednosmerne struje

TERAPIJSKI EFEKAT JEDNOSMERNE STRUJE DEJSTVO I EFEKTI JEDNOSMERNE STRUJE U predelu elektroda galvanske struje menja se nadražljivost i provodljivost tkiva. Ta pojava naziva se elektrotonus. Konstanti tok galvanske struje ne deluje nadražajno na motorne živce[...]

Razvoj aparata u elektroterapiji

RAZVOJ APARATA U ELEKTROTERAPIJI APARATI NEKADA Vekovima je postaja upotrebe električne energije u medicinskim ustanovama. Iako nisu imali naziv za električnu energiju, pronašli su izvor iz prirode – torpedo riba. Ova stvorenja su sposobna da[...]

Mogućnosti primene biofeedback-a

MOGUĆNOSTI PRIMENE BIOFEEDBACK-A VRSTE BIOFEEDBACK-A I NJIHOVA PRIMENA Fiziološki signali koji se prate biofeedback sistemom su: Električna aktivnost mišića (EMG); Električna aktivnost mozga (EEG); Električna provodljivost kože (SC); Puls (BVP – blood volume puls); Disanje[...]

PITANJA – elektrostimulacija

Elektrostimulacija 1 Kako ARP Wave neuroterapija može doprineti povećanju snage, izdržljivosti i poboljšanju svakodnevnih ili sportskih performansi? ARP Wave se često koristi u svetu sporta za poboljšanje snage, izdržljivosti i performansi. Ova terapija koristi električne[...]

PITANJA – Visokofrekventne struje

Visokofrekventne struje 1.Visoko frekventne struje sekundarno fiziološko dejstvo Deluje termičkim efektom endogene toplote koja nastaje lokalno usled apsorpcije VF energije i deluje na: cirkulaciju, nervni sistem, mišiće, vezivno tkivo, metabolizam i enzimsku aktivnost. 2. Darsonvalove[...]

Ultrazvuk

Sonoterapija Fizička pojava prouzrokovana oscilacijama tela – izvora. Oscilacije stvaraju različit pritisak (gustinu) čestica sredine (vazduha) oko izvora i to su zvučni talasi koji se šire kroz elastičnu sredinu. Do generisanja zvuka dolazi pri promeni[...]

Parametri u doziranju za niskofrekventne i srednjefrekventne struje

PARAMETRI U DOZIRANJU ZA NISKOFREKVENTNE I SREDNJEFREKVENTNE STRUJE UVOD Doziranje struja se kontroliše podešavanjem parametara na aparatu koji se vrši na osnovu doza koje dobijemo od lekara.  Osnovni parametri pri doziranju su: Frekvencija (Hz); Intenzitet[...]

Bioelektricitet i fiziološke reakcije na elektromagnetne agense

BIOELEKTRICITET I FIZIOLOŠKE REAKCIJE NA ELEKTROMAGNETNE AGENSE ŠTA JE BIOELEKTRICITET? Bioelektricitet su električne struje i električni potencijali koji se stvaraju ili javljaju u živim ćelijama, tkivima i organizmima. "Bioelektricitet je svaki električni fenomen koji aktivno[...]

PITANJA – Vrste impulsa

Vrste impulsa 1 Vrste monofaznih impulsa Postoje različite vrste monofaznih impulsa, a neke od osnovnih karakteristika uključuju:  Sinusni impulsi: oni prate oblik sinusnog talasa koji se menja u skladu sa sinusnom funkcijom;  Pravougaoni[...]

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Trusted Partners

Svet fizikalne terapije

Mi smo multi-disciplinarni tim koji pobeđuje

Go to Top