Fizioterapija2024-04-08T15:46:35+00:00

Fizikalna terapija

Najbolji u učenju

CILJ

  • Teorijski pristup

  • Praktične veštine

  • Istraživački rad

Fizikalna terapija zasnovana na dokazima 

Istraživanja

Istraživanja u oblasti Fizikalne terapije

Čitajte najnovija istraživanja

Otkrića

Mogućnosti e-učenja u fizioterapeutskoj praksi

O našem pristupu

Analiza

Analiza rezultata i postignuća kliničke prakse

treći kongres fizioteraputa

Testiranja

Provera efekata fizikalnih agenasa

Nove objave

FT

FT ČASOPIS BROJ 3 https://www.fizioterapija.rs/wp-content/uploads/2011/03/Broj-32.pdf

FT broj 16

FT časopis je osnovan septembra 1995. godine, kad je izašao prvi broj. Osnivač i odgovorni urednik časopisa bila je Nada V. Senić. Sa brojem 33, koji je izašao oktobra 2003. godine, časopis Fizikalna terapija se[...]

Pojam provodnika i izolatora

POJAM PROVODNIKA I IZOLATORA ŠTA SU PROVODNICI? Provodnici su materijali koji provode naelektrisanja. To su metali, rastvori soli, baza i kiselina, grafit i neki drugi materijali. Pošto čovekov organizam sadrži mnogo različitih rastvora, dobar je[...]

Aparati za terapiju AC

APARATI ZA TERAPIJU AC (Alternating current) UVOD Pružanje zdravstvenih usluga i nege predstavlja odgovoran posao, kako sa aspekta medicinskog kadra, tako i sa aspekta opreme koja mora besprekorno funkcionisati. Uz pomoć kombinovanih aparata dostupan je[...]

Biofiziološka reakcija organizma na PC

BIOFIZIOLOŠKA REAKCIJA ORGANIZMA NA PC AKCIONI POTENCIJALI Za većinu primena, električne struje ispoljavaju svoje fiziološke efekte depolarizacijom nervnih membrana, stvarajući na taj način akcione potencijale. Akcioni potencijal (AP) je osnovna jedinica nervne komunikacije. Kada je[...]

PITANJA – Visokofrekventne struje

Visokofrekventne struje 1.Visoko frekventne struje sekundarno fiziološko dejstvo Deluje termičkim efektom endogene toplote koja nastaje lokalno usled apsorpcije VF energije i deluje na: cirkulaciju, nervni sistem, mišiće, vezivno tkivo, metabolizam i enzimsku aktivnost. 2. Darsonvalove[...]

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Trusted Partners

Svet fizikalne terapije

Mi smo multi-disciplinarni tim koji pobeđuje

Go to Top