Fizioterapija2024-04-08T15:46:35+00:00

Fizikalna terapija

Najbolji u učenju

CILJ

  • Teorijski pristup

  • Praktične veštine

  • Istraživački rad

Fizikalna terapija zasnovana na dokazima 

Istraživanja

Istraživanja u oblasti Fizikalne terapije

Čitajte najnovija istraživanja

Otkrića

Mogućnosti e-učenja u fizioterapeutskoj praksi

O našem pristupu

Analiza

Analiza rezultata i postignuća kliničke prakse

treći kongres fizioteraputa

Testiranja

Provera efekata fizikalnih agenasa

Nove objave

Ordinacije koje u Srbiji i svetu koriste biofeedback

ORDINACIJE U SRBIJI I SVETU KOJE KORISTE BIOFEEDBACK UVOD Biofeedback je najzastupljeniji u drzavama koje imaju razvijen zdravstveni sistem kao što su: Nemačka; Švajcarska; SAD; Japan. Pored sportista, pacijenata sa hroničnim bolom, stresom i anksioznošću,[...]

Elektromagnetni spektar – radiotalasi

ELEKTROMAGNETNI SPEKTAR – RADIOTALASI ELEKTROMAGNETNO ZRAČENJE     Elektromagnetna zračenja predstavljaju elektromagnetna talasna kretanja koja mogu da nastanu i da se prenose kako u materijalnoj sredini, tako i vakuumu (bezvazdušnom prostoru) brzinom svetlosti. Elektromagnetno zračenje predstavlja[...]

Podela naizmeničnih struja prema frekvenciji

PODELA NAIZMENIČNIH STRUJA PREMA FREKVENCIJI PODELA NAIZMENIČNE STRUJE U fizikalnoj terapiji postoji više načina klasifikacije struja prema njihovim specifičnim karakteristikama. Naizmenične struje mogu biti: niskofrekventne, srednjefrekventne i visokofrekventne. Niskofrekventne struje se često koriste za smanjivanje[...]

Oblici impulsa

OBLICI IMPULSA POJAM Impuls predstavlja jednokratno, vremenski određeno, kratkotrajno proticanje električne struje odredjenog intenziteta sa odredjenom pauzom izmedju njih. IMPULS sam po sebi mora da sadrži odredjene karakteristike da bi ispunjavao svoj zadatak, prema tome[...]

Horizontalna terapija

Horizontalna terapija Horizontalna terapija je nova vrsta srednje-frenkventnih sinusoidalnih struja koje su bazirane na poslednjim novinama u oblasti elektroterapije i elektrostimulacije. Stimulacija putem horizontalne terapije vrši se uz pomoć niskofrekvente modulacione frekvence srednjefrekventne noseće frekvence.[...]

PITANJA – Naizmenične struje

Naizmenične struje 1) Niskofrekvente struje Faradska struja pripada niskofrekventnim strujama. Ima nadražajni efekat na površini i u dubini tkiva, pomalo je zapostavljen oblik elektroterapije, vrlo nepravedno jer prijatnim impulsima ostvaruje nadražaj na kožu, potkožno tkivo,[...]

Katode i anode

KATODE I ANODE PRISUTNOST NAELEKTRISANIH ČESTICA U ČOVEKOVOM TELU Organizam čoveka sprovodi struju zbog prisutnosti naelektrisanih čestica i elektrolita (kiseline, baze i soli) koji kada se nađu u kolu jednosmerne struje, odnosno između dve elektrode[...]

Motorno učenje

MOTORNO UČENJE MOTORNO UČENJE Pojam motornog učenja ili vežbanja odnosi se na proces formiranja motoričke veštine, koju možemo ukratko definisati kao sposobnost glatkog i skladnog izvođenja nekog motoričkog zadatka. Motorno učenje je termin koji obuhvata[...]

PITANJA – Visokofrekventne struje

Visokofrekventne struje 1.Visoko frekventne struje sekundarno fiziološko dejstvo Deluje termičkim efektom endogene toplote koja nastaje lokalno usled apsorpcije VF energije i deluje na: cirkulaciju, nervni sistem, mišiće, vezivno tkivo, metabolizam i enzimsku aktivnost. 2. Darsonvalove[...]

Izvor dobijanja naizmeničnih struja

IZVORI DOBIJANJA NAIZMENIČNIH STRUJA UVOD – DOBIJANJE NAIZMENIČNIH STRUJA Naizmenična struja se dobija pomoću indukcionih generatora. Indukcioni generatori su uređaji u kojima se pomoću elektromagnetne indukcije proizvodi naizmenična struja. Indukcioni generator se sastoji od metalnog[...]

Ultrazvuk

Sonoterapija Fizička pojava prouzrokovana oscilacijama tela – izvora. Oscilacije stvaraju različit pritisak (gustinu) čestica sredine (vazduha) oko izvora i to su zvučni talasi koji se šire kroz elastičnu sredinu. Do generisanja zvuka dolazi pri promeni[...]

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Trusted Partners

Svet fizikalne terapije

Mi smo multi-disciplinarni tim koji pobeđuje

Go to Top