Fizioterapija2023-11-24T20:26:46+00:00

Fizikalna terapija

Najbolji u učenju

CILJ

Studenti Akademije strukovnih studija Beograd

Odsek Visoka zdravstvena škola

Katedra za strukovne fizioterapeute i radne terapeute

  • Teorijski pristup

  • Praktične veštine

  • Istraživački rad

Fizikalna terapija zasnovana na dokazima 

Istraživanja

Istraživanja u oblasti Fizikalne terapije

Čitajte najnovija istraživanja

Otkrića

Mogućnosti e-učenja u fizioterapeutskoj praksi

O našem pristupu

Analiza

Analiza rezultata i postignuća kliničke prakse

treći kongres fizioteraputa

Testiranja

Provera efekata fizikalnih agenasa

Nove objave

Osnovna terminologija u elektroterapiji

OSNOVNA TERMINOLOGIJA U ELEKTROTERAPIJI TERMINOLOGIJA – POJAM Terminologija u elektroterapiji podrazumeva jasno definisane i opisane pojmove koji se koriste u elektroterapiji. Terminologija olakšava rad među osobljem različitih nacionalnosti i strućnosti, odnosno među kliničarima, inženjerima i[...]

FT

FT ČASOPIS BROJ 3 https://www.fizioterapija.rs/wp-content/uploads/2011/03/Broj-32.pdf

Elektromagnetni spektar – radiotalasi

ELEKTROMAGNETNI SPEKTAR – RADIOTALASI ELEKTROMAGNETNO ZRAČENJE     Elektromagnetna zračenja predstavljaju elektromagnetna talasna kretanja koja mogu da nastanu i da se prenose kako u materijalnoj sredini, tako i vakuumu (bezvazdušnom prostoru) brzinom svetlosti. Elektromagnetno zračenje predstavlja[...]

Bioelektricitet i fiziološke reakcije na elektromagnetne agense

BIOELEKTRICITET I FIZIOLOŠKE REAKCIJE NA ELEKTROMAGNETNE AGENSE ŠTA JE BIOELEKTRICITET? Bioelektricitet su električne struje i električni potencijali koji se stvaraju ili javljaju u živim ćelijama, tkivima i organizmima. "Bioelektricitet je svaki električni fenomen koji aktivno[...]

Horizontalna terapija

Horizontalna terapija Horizontalna terapija je nova vrsta srednje-frenkventnih sinusoidalnih struja koje su bazirane na poslednjim novinama u oblasti elektroterapije i elektrostimulacije. Stimulacija putem horizontalne terapije vrši se uz pomoć niskofrekvente modulacione frekvence srednjefrekventne noseće frekvence.[...]

Razvoj aparata u elektroterapiji

RAZVOJ APARATA U ELEKTROTERAPIJI APARATI NEKADA Vekovima je postaja upotrebe električne energije u medicinskim ustanovama. Iako nisu imali naziv za električnu energiju, pronašli su izvor iz prirode – torpedo riba. Ova stvorenja su sposobna da[...]

PNF Koncept lečenja

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je jedan od najpriznatijih koncepata lečenja u rehabilitaciji neuroloških i ortopedskih pacijenata. Baziran na istraživanjima Dr.H.Kabata i fizioterapeutkinje Maggie Knott ovaj concept lečenja je počeo da se primenjuje u Americi ‘40-tih[...]

Razvoj elektronike

RAZVOJ ELEKTRONIKE UVOD Elektronika je širok pojam koja najpre podrazumeva nauku  koja se sastoji od fizike, inženjerstva, tehnologije i primena koje se bave emisijom, protokom i kontrolom elektrona u vakuumu i materiji. Pored toga podrazumeva[...]

Pojam provodnika i izolatora

POJAM PROVODNIKA I IZOLATORA ŠTA SU PROVODNICI? Provodnici su materijali koji provode naelektrisanja. To su metali, rastvori soli, baza i kiselina, grafit i neki drugi materijali. Pošto čovekov organizam sadrži mnogo različitih rastvora, dobar je[...]

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Trusted Partners

Svet fizikalne terapije

Mi smo multi-disciplinarni tim koji pobeđuje

Go to Top