Uslovi za primenu biofeedback-a

By |2024-03-03T20:52:48+00:0021 januara, 2024|

USLOVI ZA PRIMENU BIOFEEDBACK-A BIOFEEDBACK I CILJ PRIMENE Biofeedback je tehnika samoregulacije kroz koju pacijenti uče da dobrovoljno kontrolišu ono što se nekada smatralo nevoljnim procesima u telu. Ova intervencija zahteva specijalizovanu opremu za pretvaranje fizioloških signala u smislene vizuelne i slušne signale kao i obučenog praktičara koji će voditi terapiju. Površinska elektromiografija (sEMG) je [...]

Principi aplikacije biofeedback-a

By |2024-03-03T20:53:36+00:0021 januara, 2024|

PRINCIPI APLIKACIJE BIOFEEDBACKA UVOD – O BIOFEEDBACK-U Biofeedback je terapeutska tehnika koja uključuje korišćenje elektronskog praćenja kako bi pojedincima pružila informacije u stvarnom vremenu o fiziološkim procesima u njihovim telima. Cilj biofeedback-a je pomoći pojedincima da steknu svest i kontrolu nad određenim telesnim funkcijama s namerom da unaprede svoje zdravlje i blagostanje. Savremeni biofeedback je [...]

Naučno-istraživački radovi – biofeedback

By |2024-01-20T22:26:39+00:0020 januara, 2024|

TERAPIJA BIOFEEDBACK-OM U REHABILITACIJI NAKON MOŽDANOG UDARA UVOD Oštećenja gornjih motornih neurona nakon moždanog udara izazivaju različite neurofiziološke poremećaje, uključujući abnormalni tonus, smanjenu snagu, poremećene senzorne feedback mehanizme i mišićnu disfunkciju antagonista i sinergista. Procena deficita u slučaju moždanog udara i povezani terapijski odgovori na intervencije mogu se usredsrediti na bilo koju od ovih podfunkcija [...]

Pojam biofeedback-a

By |2024-01-20T22:36:40+00:0020 januara, 2024|

POJAM BIOFEEDBACK-a Biofidbek terapija (engl. biofeedback therapy) je bezbolna, neinvazivna tehnika primene biofidbek treninga, kojim se pacijent obučava da kontroliše određene telesne, fiziološke i moždane procese koji nisu pod kontrolom naše volje, kao što je funkcija mozga, ritam rada srca, tonus glatkih mišića, temperatura itd. Neurofeedback je samo jedan deo šireg tretmana koji se ostvaruje [...]

Ordinacije koje u Srbiji i svetu koriste biofeedback

By |2024-01-19T19:41:45+00:0019 januara, 2024|

ORDINACIJE U SRBIJI I SVETU KOJE KORISTE BIOFEEDBACK UVOD Biofeedback je najzastupljeniji u drzavama koje imaju razvijen zdravstveni sistem kao što su: Nemačka; Švajcarska; SAD; Japan. Pored sportista, pacijenata sa hroničnim bolom, stresom i anksioznošću, biofeedback su počeli  da koriste i mladi koji samo žele da poboljšaju svoj akademski uspeh. Zbog efekata kao sto su [...]

Motorno učenje

By |2024-01-19T05:45:16+00:0019 januara, 2024|

MOTORNO UČENJE MOTORNO UČENJE Pojam motornog učenja ili vežbanja odnosi se na proces formiranja motoričke veštine, koju možemo ukratko definisati kao sposobnost glatkog i skladnog izvođenja nekog motoričkog zadatka. Motorno učenje je termin koji obuhvata neverovatni širok spektar biheviorističkih i neuroloških promena. Megil definiše motorno učenje kao „promenu u nečijoj sposobnosti da izvodi veštinu, koja [...]

Mogućnosti primene biofeedback-a

By |2024-01-19T05:46:04+00:0018 januara, 2024|

MOGUĆNOSTI PRIMENE BIOFEEDBACK-A VRSTE BIOFEEDBACK-A I NJIHOVA PRIMENA Fiziološki signali koji se prate biofeedback sistemom su: Električna aktivnost mišića (EMG); Električna aktivnost mozga (EEG); Električna provodljivost kože (SC); Puls (BVP – blood volume puls); Disanje – dubina i frekvencija; Električna aktivnost srčanog mišića (EKG); Varijabilnost srčanog ritma (HRV); Hemoencefalogram – protok krvi u mozgu (HEG); [...]

Kombinacija biofeedback-a sa motornim treningom

By |2024-01-19T05:46:22+00:0017 januara, 2024|

KOMBINACIJA BIOFEEDBACK-A SA MOTORNIM TRENINGOM KOMBINACIJA SA STIMULACIJOM - PARAMETRI ZA FUNKCIONALNU ELEKTRIČNU STIMULACIJU Vrsta struje: Ruska struja - naizmenična struja srednje frekvencije koja se koristi za stimulaciju zdravih mišića za povećanje snage; Frekvencija: 4kHz; Intenzitet: 80mA. Kada se koristi elektrostimulacija za jačanje mišića: Trajanje mišićne kontrakcije: 6-10 sec; Pauza mišićne kontrakcije: 20- 50 sec; [...]

Aparatura za primenu biofeedback-a

By |2024-01-21T13:00:15+00:0017 januara, 2024|

APARATURA ZA PRIMENU BIOFEEDBACK-A GSR 2 GSR 2 (GSR - galvanic skin response) je uređaj koji meri takozvani elektrodermali odgovor ili psihogalvanski refleks kože. Elektrodermalni odgovor je mera fiziološkog uzbuđenja organizma. Na svaki stresni stimulus koža reaguje lučenjem znoja. Time se povećava provodljivost kože. Aparat se može koristiti bez kompjutera ili sa kompjuterom uz dodatni CalmLink [...]

Go to Top