Zdravstveni sistem Srbije – Evropski modeli finasiranja

Kako u evropskoj praksi funkcionišu modeli finansiranja zdravstvenog sistema, i na koji način je privatni zdravstveni sistem uključen u taj proces? Koji modeli javno-privatnog partnerstva u sektoru zdravstvenih usluga mogu biti primenjeni u Srbiji? Da li građanima treba omogućiti univerzalnu primenu prava na lečenje, tako što će zdravstvene knjižice omogućiti korišćenje usluga svih zdravstvenih sistema koji zadovoljavaju kriterijume kvaliteta, bez obzira na strukturu vlasništva? Da li bi uključenje privatnih zdravstvenih sistema u državni sistem finansiranja zdravstvenih usluga ugrozio funkcionisanje državnih zdravstvenih ustanova? Kako zdravstveni sistem Srbije, bez obzira na strukturu vlasništva, može postati konkurentan na svetskom tržištu zdravstvenih usluga, i koji obim prihoda po tom osnovu je moguće obezbediti za državni budžet?

Ivana Petrović, zamenik direktora BelMedic, govoreći o privatnom zdravstvu u Srbiji, istakla je da ono upošljava manje od 10 odsto ukupnog broja lekara (29.530), a u Beogradu oko 12. odsto. U Srbiji ima 1.690 zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu, od čega je u Beogradu 843. Da je u pitanju resurs na koga bi trebalo ozbiljnije računati, potvrđuje i podatak da je polovina aparata za magnetnu rezonancu u privatnom sektoru. S druge strane, pacijenti koji koriste usluge privatnika, plaćaju iz svog džepa. Privatne klinike sklapaju ugovore sa stranim osiguranjima, ali i pored nekih najava i dalje ne mogu da otvaraju bolovanja ili upućuju pacijente na specijalistički pregled ili u bolnicu.

Novac ne prati pacijenta. Poslodavac plaća doprinose, a ako zaposleni ode u privatnu ustanovu sam plaća usluge – kaže Petrovićeva.

Dr Saša Jezdić, direktor ambulante za fizikalnu terapiju „Jezdić“, ukazao je da kao fizioterapeut nije mogao da zaposli lekara fizijatra, jer mu zakon to ne dozvoljava. „Sve što je moglo da se prenese iz SAD – znanje, odnos prema poslu i prema pacijentu, preneo sam u svoju ambulantu koju sam pre godinu i po dana otvorio u Beogradu“, kaže Jezdić. (Dnevni list Danas, četvrtak 03.03.2011.godine).

Panel diskusija: Zdravstveni sistem Srbije-Evropski modeli finansiranja

Vukašin Radulović, izvršni direktor RZZO; Rachelle Kaye, PhD. Deputy
Director Maccabi Institute for Health Services Research, Israel; Kari
Veijalainen, ambasador Finske u Srbiji; Tatjana Radosavljević,
direktorka Lekarske komore Srbije; Ivana Petrović, zamenik direktora
BelMedic; Saša Jezdić, direktor klinike za fizikalnu terapiju
“Jezdić”;Nada Čemerlić-Ađić, direktorka Instituta za kardiovaskularne
bolesti Vojvodine

Pripremila: mr sci Marija Stanković

Korišćen tekst iz:  Dnevni list Danas, četvrtak 03.03.2011.godine