MONOFAZNI IMPULSI (OSOBINE I VRSTE)

Struja može da ide u samo jedan pravac tokom impulsa koji je poznat kao monofazna impulsna struja. Monofazni impulsi koji se koriste u elektroterapiji obično su polusinusoidni, pravougli i trouglasti, a mogu imati i neki drugi oblik. Trajanje impulsa je vreme koje protekne od početka do kraja jednog impulsa i poklapa se sa trajanjem jedne faze ukoliko je impuls jednofazan.  Monofazni impulsi su električni impulsi koji se javljaju u jednoj fazi, što znači da se tokom vremena menjaju u jednom pravcu.

Postoje različite vrste monofaznih impulsa, a neke od osnovnih karakteristika uključuju:

  • Sinusni impulsi: oni prate oblik sinusnog talasa koji se menja u skladu sa sinusnom funkcijom;
  • Pravougaoni impulsi: imaju oblik pravougaonog talasa, gde se vrednost signala održava konstantnim tokom određenog perioda, a zatim se naglo menja;
  • Trouglasti impulsi: odlikuju se oblikom trougla, gde signal postepeno raste i opada;
  • Impulsi sa promenljivom frekvencijom i amplitudom: impulsi čija frekvencija i amplituda mogu da variraju tokom vremena.

Karakteristike monofaznih impulsa zavise od vrste impulsa. Na primer, sinusni impulsi imaju glatke promene u vrednostima signala, dok kvadratni impulsi imaju oštre promene. Važno je razumeti vrstu impulsa i njihove karakteristike kako biste ih pravilno primenili u određenim aplikacijama.

Monofazni impulsi se mogu koristiti u bilo kojoj kliničkoj primeni elektrostimulacije, najčešće se koriste za unapređenje zarastanja tkiva, kao i za lečenje akutnog edema. U monofazne impulsne struje takođe spada HVPC (High-volt pulsed current), poznatija kao impulsna galvanska struja. Ovaj talasni oblik sastoji se od sastavljenog para impulsa kratkih eksponencijalno opadajućih dužina, oba u istom pravcu.

Impulsna galvanska struja

LITERATURA

Tekst pripremio: Dušan Jandrić