Mobilizacija zglobova po autorima John Blackman i  Karen Prip

Skorašnje polje interesa u oblasti fizioterapije, mobilizacija zglobova, proizvelo je iluziju da se nova i sjajna zvezda pojavila na polju medicine.  Ništa ne može biti dalje od istine. Tretman mobilizacije je star koliko i čovečanstvo. Svaka civilizacija i svaka generacija imala je svoje ″nameštače kostiju″. Zajedno sa fitoterapijom, mobilizacija je obogatila medicinu.


Klasifikacija tehnika

Snaga i pritisak su osnova manuelnih tehnika. Različito korišćenje ovih fenomena, uz analizu dejstva sile, brzine i ubrzanja, kao i vremena, razlikovaće manuelnu masažu, mobilizacione tehnike od tehnike manipulacije ili kiropraktike. Mnoštvo manuelnih tehnika koje su na raspolaganju terapeutu mogu biti podeljene u tri široke kategorije:

1.Tehnika masaže

Tehnika masaže u sebe uključuje mnoge zahvate koji su vremenski ograničeni i od nedokazane fiziološke vrednosti. Tako da su ove tehnike u skorije vreme izgubile na popularnosti. Ipak, one su od velikog značaja u uvodnim procedurama. One pomažu da se pacijent zbliži sa dodirom terapeuta i na taj način pacijent stiče poverenje u terapeuta, što dovodi do opuštenosti pacijenta. One, takođe pružaju mogućnost dijagnostikovanja koje se uspostavlja palpacijom.

2.Velika brzina pritiska – Manipulacija

Ova tehnika je najdramatičnije i najkorišćenije a ipak najefektivnije oruđe koje poseduje terapeut. Osnovna razlika između mobilizacije i manipulacije je u sledećem: kod mobilizacije pokreti su spori, ritmički i ponavljaju se. Dok kod manipulacije imamo brze pojedinačne pokrete. Kod mobilizacije pacijent učestvuje u terapiji a kod manipulacije pacijent je opušten. Kod mobilizacije prisutan je elastičan otpor tkiva pacijenta a kod manipulacije treba sprečiti pojavu zaštitnih refleksa. Kod mobilizacije pokret se može zaustaviti a kod manipulacije ne.

3.Pasivni artikulacioni pokreti – Mobilizacija

Osnovna tehnika mobilizacije je pasivan pokret baziran na unutar zglobnim mogućnostima kretanja na artrokinematici. Koristi se sila malog inenziteta u pravcu guranja, povlačenja, klizanja, sporog podizanja ili pritiska jednog segmenta ili zglobne površine na drugu. Kraća poluga omogućuje bolju kontrolu tretiranog područja i elastičnog otpora tkiva. Ugao delovanja poluge određuje amplitudu pokreta koju terapeut želi koristiti. Treba koristiti što veću amplitudu  pokreta. Vreme delovanja sile je dugo, pokreti su spori i ritmički se ponavljaju. Terapeut inicira i kontroliše pokret a pacijent prati model kao partner u plesu. Pacijent uvek može zaustaviti pokret. Gde je moguće, terapeut bi trebalo da dozvoli jagodicama svojih prstiju da budu oslobođene od pritiska, kako bi palpirao i kontrolisao tkivo pacijenta.

Prilikom korišćenja tehnika mobilizacije treba zadovoljiti određene kriterijume koji se tiču položaja pacijenta i terapeuta kao i samog zahvata.

Mobilizacija  zglobova polozaj pacijentaPozicija pacijenta

Pacijent je u udobnom položajui relaksiran tokom cele procedure. U sedećem položaju osnovno je da se pacijent nalazi u  ravnoteži a to znači da okcipitalna regija bude u ravni sa kokcigijalnom kako bi apex bio iznad baze. Zglob koji je pod tretmanom je dostupan i nesmetano je dozvoljena puna ampilituda pokreta.

Pozicija terapeuta

Dok pruža maksimalnu podršku pacijentu, terapeut mora biti u udobnom položaju. Tehnike koje izazivaju bol i zamor treba da budu zamenjene novim tehnikama. Pozicije koje pružaju maksimum mehaničkog napretka trebalo bi da budu pronađene, kao što i relaksiranost i uravnoteženost položaja tela treba biti zadržana.

Zahvat

Zahvat mora biti čvrst i siguran dok u isto vreme omogućava jagodicama prstiju da budu slobodne kako bi palpirale tkivo koje se tretira. Slab zahvat je iritirajući ali i zahvat koji je previše jak inducira pojavu mišićnog spazma. Tu postoji srećna mobilizacija-zglobova-zahvatsredina, treba je pronaći. Zahvati sa dve ruke daće stabilnost i kontrolu koja se traži.

Bol

Izvedeni na pravi način nijedna od tehnika mobilizacije koje se koriste neće izazvati bol – bol ne sme biti prisutan.
Pripremile: mr  Marija Trajkov, vft Gordana Jeremić

Korišćena literatura: “Mobilisation Techniques”-J.Blackman, K.Prip