Treći Kongres fizioterapeuta Srbije

III Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 20. do 23. septembra 2007. godine u Niškoj Banji, hotel “Radon”. Kongres je trajao 3 dana, prikazano je 33 usmenih radova,  9 poster prezentaicija kao i 6 net prezentacija.

Stručni odbor: Nada Senić (predsednik), Aleksandar Nikolić, Katarina Pergar, Aleksandar Vučetić, Bojan Tasić

Organizacioni odbor: Bojan Tasić (predsednik), Tatjana Sjekloča, Nataša Janković, Ljubiša Ristić, Vlastimir Živanović, Zvonimir Živić

Uvodna predavanja:

 • Prof. dr sci. med. Lazović M.: Rehabilitacija bolesnika sa osteoartritisom perifernih zglobova, Medicinski fakultet Niš
 • Prof. dr sci. med. Dimić A.: Dijagnostika i lečenje osteoporoze
 • E. Stokes, PT,PhD, ER Regional Member WCPT
 • Puk. dr Radovanović M.: Savremeni život stresovi i kako ih preživeti, VMA
 • Nikolić A. (predsednika Društva fizioterapeuta Srbije):” O Društvu”

Treći Kongres fizioterapeuta Srbije – radovi:

 • Primena PNF tehnike kod pacijentkinje sa pseudoartrozom vrata butne kosti a nakon preležanog poliomyelitis-a anterior acutae u ranoj mladosti – prikaz slučaja (Vitaz M., Vuković I., Majkić G., Stojanović S., Popović I., Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd)
 • Rehabilitacija pacijenata sa periartritisom humeroskapularisom (Fatić L., Milosavljević S., Jokić A., Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača)
 • Kineziterapija pacijenata sa koksartrozom (Pavlović M., Viša medicinska škola, Beograd)
 • Naša iskustva u primeni kineziterapije kod bolesnika obolelih od sistemske skleroze (Stanković M., Viša medicinska škola, Beograd, Jeremić G., Institut za reumatologiju, Beograd)
 • Uticaj kineziterapije i hidrokineziterapije na aktivne stabilizatore kolena pri luksaciji patele (Pantić N., Ninić V., Urošević S., Institu za rehabilitaciju – Beograd, centar “Selters” Mladenovac)
 • Specifičnosti u obuci i korišćenju podlaktne mehaničke – radne i mioelektrične proteze – prikaz slučaja (Vuković I., Ratković A., Blagojević T., Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd)
 • Preprotetička i protetička faza rehabilitacije kod pacijenta sa trasntibialnom amputacijom – prikaz slučaja (Matović – Milenković G., Tomić M., Čamdzić S., Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd)
 • Rana rehabilitacija posle operacije diskus hernia (Trifunović O., Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, KC Niš)
 • Specifičnosti kineziterapijskih postupaka nakon ugradnje cervikalne disk proteze (Lačanski N., Vuleković P., Đorđević S., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad, Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju, Novi Sad)
 • Hidrokineziterapija kod pacijenata nakon mikrodiskektomije (Lačanski N., Đorđević S., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Naš pristup lečenju lumbalnog sindroma primenom tehnika manipulacije (Matijašević S., Rodić D., Trninić M., Ivanović D., Jovanović M., Dom zdravlja ”Savski venac” Beograd)
 • Novi pristup u funkcionalnom  osposobljavanju osoba obolelih od multiple skleroze (Vorkapić B., Krstić M., Lješević B., Tepić S., Živković M., Ordinacija za hiperbaričnu medicinu – HBO Medical Centar, Beograd)
 • Herpes zoster – tretman biorezonantnim elektromagnetnim poljem (Arsenijević S., Jovičić I., Gradski centar za fizičku kulturu, ambulanta sportske medicine, Deligradska 27, Beograd)
 • Rehabilitacija pacijenta kod neuromiotonija (ISAACov Syndrom) (Jovanović S., Vojnomedicinska akademija, Beograd)
 • Medicinski pristup rane rehabilitacije u lečenju obolelih od dekompresione bolest (Vorkapić B., Lješević B., Tepić S., Živković M., Ordinacija za hiperbaričnu medicinu – HBO Medical Centar, Beograd)
 • Tortikolis (Miliković J., Karić N., Jevtić N., Specijalna bolnica Banja Koviljača)
 • Kongenitalno iščašenje kuka (Džokić O., Radović V., Živanović S., Dom zdravlja “Dr Đorđe Kovačević” Lazarevac)
 • Kineziterapijski tretman kod dece sa spinom bifidom (Minić O., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Uticaj fizikalne terapije na oporavak dece lečenjem od L.C. Perithesove bolesti (Mišić Z., Popović T., Stojković N.,  Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača)
 • Kombinovani fizikalni tretman limfedema ruke posle radikalne mastektomije – prikaz slučaja (Popović H., Služba za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju – Zdravstveni centar Kladovo)
 • Iskustva i rezultati u lečenju limfedema gornjih ekstremiteta nakon mastektomije učinjene zgob malignog tumora dojke (Knežević V., Dukić M., Živanović D., Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr M. Zotović” Banja Luka)
 • Rana rehabilitacija odojčadi sa tortikolisom (Velimirović O., Vučković Z., Blagojević D., Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS Beograd)
 • Rana respiratorna rehabilitacija – ključ uspešnog postoperativnog oporavka pacijenta posle operacije totalne gastrektomije (Đuković M., KBC “Bežanijska kosa”, Beograd)
 • Motorna kontrola šake i prstiju – patologija šake (Ereš D., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Toksična epidermalna nekroliza (Lyell-ov sindrom) – kineziterapijski tretman (Arsenijević V., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA)
 • Demonstracija dinamike ortoze – Isidora (Bogdanović G., Niš)
 • Uspostavljanje motorne kontrole funkcije šake kod hemiplegija i uloga površnog i dubokog senzibiliteta u lokomociji (Urošević S., Ninić V., Pantić N., Institut za rehabilitaciju – Beograd, “Selters” Mladenovac)
 • Značaj kineziterapije i radne terapije u prevenciji osteoporoze i funkcionalnom osposobljavanju poslije cerebrovaskularnog insulta (Raković N., Jagodić S., Aksentić V., Talić T., Zavod za rehabilitaciju “Dr M. Zotović” Banja Luka, Republika Srpska)
 • Efekat hiperbarične oksigenacije na funkcionalnu sposobnost obolelih od dijabetične angiopatije (Rozman S., Mladenović V., Damjanović Z., Kostić R., Vujnović D., Specijalna bolnica za rehabilitacijuGamzigrad”, Gamzigradska banja)
 • Rana rehabilitacija pacijenata u kardiologiji sa implantacijom stenta (primarni PCI) (Veljić S., Pantić N., Urošević S., Institut za rehabilitaciju – Beograd , “Selters” Mladenovac)
 • Efekti kineziterapije kod pacijentkinje sa traumom vermisa (Ninić V., Pantić N., Urošević S., Institut za rehabilitaciju – Beograd , “Selters” Mladenovac)
 • Značaj kineziterapije u rehabilitaciji pacijentkinje sa paraparezom zbog vaskularne malformacije kičmene moždine – extramedularni oblik (Radovanović D., Jovanović B., Bošnjaković V., Jovanović J., Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i kardiovaskularnih bolesti “Niška banja”, u Niškoj Banji)
 • Značaj kineziterapijskog tretmana kod pacijenata obolelih od hemofilije B – prikaz slučaja (Vasiljević R., Zdravstveni centar Kruševac)

Poster prezentacije:

 • Naša iskustva u lečenju artroza šake (Jordanović T., Božinović D., Đurić M., Biškupić G., Dom zdravlja “Milivoje Stojković” Grocka)
 • Dobar ishod rehabilitacije hiruški saniranog preloma glavice radijusa (Kovačević D., Maksimović S., Miloš J., Kević S., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Fizikalni tretman kod distorzije skočnog zgloba kod fudbalera rekrteativaca (Marjanović S., Jordanović T., Đurić M., Vujetić P., Dom zdravlja “Milivoje Stojković” Grocka)
 • Maligni tumor dojke – uloga onkološke rehabilitacije (Hemun S., Babić M., Zavod za rehabilitaciju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica)
 • Posterapijske komplikacije kod malignih neoplazmi dojke – prikaz slučaja (Babić M., Hemun S., Zavod za rehabilitaciju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica)
 • Specifičnosti rehabilitacije gerijatrijskih pacijenata sa amputacijom (Krivokuća J., Milić Z., Miloščin D., Klicov Lj., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Primena tečnog azota u lečenju acni vulgaris (Todorović Z., Institut za javno zdravlje Srbije, Milan Jovanović Batut, Beograd)
 • Rezultati primene intermitentne hipobarične terapije aparatom “Greensack” (Krivokuća J., Devečerski G., Jakovljević D., Milić Z., Mitrović T., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Uloga fizioterapeuta u postizanju vrhunskih sportskih rezultata kod osoba sa invaliditetom (Milić Z., Krivokuća J., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)

Net prezentacije:

 • Program vežbi i obuka za pacijenta i terapeuta kod problema osteoporoze i osteopenije (I deo) autor S. Miks, Florida/referent M. Stevanović, VFT, VMA
 • Program vežbi i obuka za pacijenta i terapeuta kod problema osteoporoze i osteopenije (II deo) autor S. Miks, Florida, USA,/referent N. Grbović, VFT, VMA
 • Istraživanje nacionalnih asocijacija nordijskih zemalja. Uticaj fizičke aktivnost na zdravlje /autori nacionalne asocijacije Danske, Islanda, Finske, Norveške i Švedske / referenti A. Jovanović, VFT, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, KC Niš, M. Petrović, VFT, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, KC Niš, J. Đorđević, VFt, Institut za kardiovaskularne i reumatske bolesti Niška Banja
 • Rezultati postoperativne rehabilitacije rotatorne manžetne: Uticaj određenih komorbiditeta/autor W.G. Boissonnault et all, Orthopaedic – sport physical therapy 2007/referent J. Ignjatov, VFT, DZ Grocka
 • Fizioterapija studentska procena psihosocijalnih žutih zastava kod bola donjeg dela leđa/autor Pomi Parker, Kejptaun, Sa/referent S. Jovašević, VFT, VMA;Prvi deo
 • Fizioterapija studentska procena psihosocijalnih žutih zastava kod bola donjeg dela leđa/autor Pomi Parker, Kejptaun, Sa/referent I. Stojković;Drugi deo

Pripremila: mr  Marija Trajkov

Preuzeto iz knjige sažetaka (Društvo fizioterapeuta Srbije)