Ekstrakorporalna šok talas terapija (Extracorporeal Shock Wave Therapy – ESWT) stekla je čvrsto uporište u skoro svim državama sveta. Pošto je dokazala svoju efikasnost u razbijanju kamena u bubregu, ESWT je takođe našla svoju primenu u ortopediji, hirurgiji, reumatologiji i rehabilitaciji. Reč je o nehiruškoj i neinvazivnoj metodi lečenja. Ova terapija je prvobitno razvijena od strane Dornie MedTech (za razbijanje kamena u bubregu) pre skoro četvrt veka. Kasnije se ustanovilo da ovi talasi mogu biti korisni kod ljudi koji imaju povrede mekog tkiva i kostiju. Prva stanja kod kojih je korišćena šok talas terapija su hronični plantarni fascitisi.

Fizičke karakteristike šok talasa

Pneumatski generisano akustično treperenje se u telo uvodi preko velikog površinskog područja pomoću slobodo pomerajućeg aplikatora i pokriva čitavu površinu bolnog regiona. Kretanje i težina projektila pospešena kompresovanim vazduhom proizvodi kinetičku energiju koja se pretvara u akustičnu energiju kada projektil udari u nepokretnu površinu (šok transmiter). Ovaj akustični treptaj prenosi se na ciljno tkivo pomoću gela. Govoreći u fizičkom smislu, šok talasi se ne smeju izjednačavati sa napon talasima. Šok talasi su specifični akustični poremećaji u području od jedne mikrosekunde sa vremenom porasta od 10 – 100 Mpa. Sa druge strane, napon talasi komprimuju čitav opseg akustičnog fenomena koji se karakteriše talasnim prenošenjem unutar sredine (tj. vode, tkiva).

Mehanizam delovanja i povoljna dejstva

  • Primarni efekat šok talasa je revaskularizacija regija koje su slabo prokrvljene i degenerativno izmenjene patološkim procesima.
  • Šok talasi uništavaju ćelijske membrane. Shodno tome nociceptori nisu više u mogućnosti da proizvode potencijal generatora i tako ne mogu više da odašilju bilo kakve signale bola.
  • Šok talasi stimulišu nociceptore koji otpuštaju jedan za drugim visoku količinu neutralnih treptaja. Kao što je opisano u Gate Control teoriji, prenos ovih treptaja do centralnog nervnog sistema je inhibiran.
  • Zasnovano na hipotezi asocijativne memorije bola (Wess), aferentni signali bola se prenose kroz centralni nervni sistem pomoću multipliciranih sinaptičkih spojeva koji konačno prouzrokuju da eferentna vlakna kontrolišu muskularni ton. Refleksi mehanizam deluje kao regulatorno strujno kolo.

Rezultati lečenja koji su do sada dobijeni pokazali su da šok talas terapija obezbeđuje poboljšanu cirkulaciju krvi u tretiranim područjima i da je postignuta dugotrajna stimulacija metabolizma u oblastima koja su po prirodi slabo snadbevena krvlju.

Indikacije  i kontraindikacije za primenu

Stanja kod kojih se može primeniti šok talas terapija: sve hronične upale tetivnih pripoja do dubine od 3 cm, bol ramena sa ili bez kalcifikacija, calcar calcanei (okoštavanje pripoja tetive uzdužnog svoda stopala na peti), patelarna tendopatija (skakačko koleno), radijalni-ulnarni humeralni epikondilitis (teniski lakat), zapaljenje pripoja Ahilove tetive, proksimalni iliotibijalni tetivni sindrom (trohanterično insertni tendonitis), Sever-Haglund-ov sinrdom,

Regije na koje se ne primenjuju šok talasi: izbegava se primena na glavi, kičmenom stubu, pored velikih krvnih sudova i nerava.

Stanja kod kojih se ne sme primeniti ova vrsta terapije:  poremećaji koagulacije, upotreba antikoagulanata (naročito Marcumar), karcinomi, trudnoća, polineuropatija u slučajevima dijabetes melitusa, akutna stanja, deca u razvoju, terapija kortizonom do 6 nedelja pre prvog ESWT tretmana.

Pripremili: vft Vladimir Jovanović, mr sci Marija Stanković

Korišćena literatura: “ESWT Extracorporeal Shock Wave Therapy, MasterpulsMP100, STORZ MEDICAL”