APARATI I KONTRAINDIKACIJE ZA JEDNOSMERNU KONSTANTNU STRUJU

KONTRAINDIKACIJE ZA JEDNOSMERNU KONSTANTNU STRUJU

Kontraindikacije su:

 • Defekti kože na mestu primene, ekcemi, dermatitis, metalni predmeti i implanti;
 • Maligni tumori i sumnja na maligne tumore;
 • Mladeži;
 • Akutni gnojni procesi;
 • Krvarenje i sklonost ka krvarenju;
 • Trudnoća;
 • Febrilna stanja;
 • Dekompenzaija srca, pluća, bubrega i jetre;
 • Srčani pejsmejker (pacemaker), aplikacija u predelu sinusa karotikusa.

APARATI ZA JEDNOSMERNU KONSTANTNU STRUJU

Aparati za jednosmernu konstantnu struju:

 • Postoje aparati koji samo imaju jednosmernu struju čiji je intenzitet meren u mA. To su klasični aparati za galvanizaciju i elektroforezu (putem galvanske struje unose sastav ampula i vodenih rastvora u dublje slojeve kože, primenjuje se kod unosa vitamina, oligominerala, proteina, kolagena, elastina);
 • Postoje aparati čiji je intenzitet meren u mikroA uz pomoć kojih se aplikuje mikrogalvaska struja (GMC);
 • Postoje aparati koji imaju specijalnu namenu, kao na primer aparati za Transkranijalnu galvanizaciju (tDCS – Transcranial Direct Current Stimulation, aparati za Hyperhidrosis ili za elektroprobe);
 • Postoje i wireless aparati koji 24 sata isporučuju jednosmernu struju u svrhu elektroforeze;
 • Postoje novi dizajnirani uređaji koji kombinuju tradicionalnu i niskonaponsku tehnologiju. Ovi uređaji imaju mali punjivi bežični kontroler doze koji se pričvršćuje na flaster koji sadrži lek koji treba da se isporuči. Struja se primenjuje pomoću kontrolera na početku tretmana da bi se smanjio otpor kože. Kontroler se uklanja, a flaster se nosi nekoliko sati i automatski se isključi nakon što se isporuči unapred podešena doza od 40, 60 ili 80 mA/min;

LITERATURA

 • Mihajlović, Vukašin, Fizikalna terapija, Obodsko slovo, Beograd, 2002.
 • Cameron, H. Michelle, Physical agents in rehabilitation, Portlan, Oregon, 2013, 2009, 2003.

Tekst pripremila: Jelena Perišić