Terapeuti širom sveta se susreću sa lezijama mekih tkiva muskuloskeletnog sistema. ETGOM Cyriax metod nudi rešenje problema bazirano na mehaničkoj dijagnostici i tretmanu povreda  mekiih tkiva koristeći manipulaciju, mobilizaciju, frikcionu masažu, istezanje, trakciju i infiltraciju.

Cyriax – ortopedski metod

Module A + bazični kurs rame (dijagnostika i tretman)

Kurs će biti održan 27 – 28. 11. 2010. u prostorijama Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Sokobanjska 13. Beograd

Jezik: engleski (konsekutivni prevod)

Cena kursa 200 E

Po završetku kursa dobija se sertifikat. Kurs je u procesu akreditacije.

Predavač: Steven De Coninck, MSc PT

Teme kursa

I dan

  • Uvod u predmet, cilj koncepta
  • Karakteristike bola u ortopedskoj medicini
  • Postavljanje dijagnoze, kliničko obrazloženje
  • Inspekcija, funkcionalno ispitivanje, palpacija
  • Demonstracija kliničkog pregleda
  • Lezije mekih tkiva
  • Frikcija-indikacije, kontraindikacije

II dan

  • Rame – inspekcija

–  bolni luk, diferencijalna dijagnoza

– prikaz slučaja

Trajanje kursa: 2 dana, 8 sati dnevno

Informacije: 011/6564096 (DFS) ili e-adresa fiziosrbija@yahoo.com

Prijave se mogu izvršiti do 10.11.2010. godine uplatom avansa u iznosu od 5,000 dinara na račun Društva fizioterapeuta Srbije 255-0011970101000-42