Bad Ragaz prsten metoda (BRRM) je ojačavajuća i pokretno otporan model vežbe osnovan na principima tehnike proprioceptivnog neuromišićnog opuštanja – PNF (Kabat 1952./1953. i Knott & Voss 1968.). Koncept ovog specifičnog tretmana razvijen je od strane fizioterapeuta u Bad Ragazu u Švajcarskoj i objavljen je od strane Davies (1967.). Ovo objavljivanje je poznato širom sveta, ali i uključujući neke nedovršene obrasce za ojačavanje i mobilizaciju. Egger je proširio metod sa novim obrascima i objavio novu Bad Ragaz metodu sa prstenovima 1990.

BRRM nije samo ojačavajuća i mobilizirajuća tehnika, nego kompletan fizioterapeutski tretmanski koncept koji može biti fokusiran na regulisanje bola i mišićnu relaksaciju, da bi se to dostiglo koriste se posebne metode.

Bad Ragaz prsten je aktivna metoda koja ima koncept 1:1. Terapeut obezbeđuje fiksirane tačke otpora za pacijente. Ova tehnika zahteva mnogo veštine i preciznosti terapeuta. Premda terapeut mora imati egzaktno znanje koncepta i mora pokazati prefinjene tehnike stiskanja (hvatanja).

images (1)Biomehaničko, hidrodinamičko i neurofiziološko znanje obezbeđuje najbitnije osnove za otpornu terapiju Bad Ragaz prsten metode. Kada slobodno plutajuće telo u vodi doživi trakciju sa jedne strane (distrakciju) i aproksimaciju sa druge strane njegovih ekstremiteta ili tela, postoji obrtna sila koja pomera tela ka strani trakcije. Ovo kretanje je podržano od strane raznih mehaničkih sila vode, davajući telu mobilizaciju u specifičnom smeru.

BRRM pripaja razne terapeutske koncepte, međutim kako je smatran kao „PNF u vodi“, upoređivanje oba koncepta je veoma bitno. PNF je definisan kao metoda za unapređivanje ili ubrzavanje neuromuskularnog mehanima kroz simulaciju propiroceptora (Knott i Voss 1968.). Pacijent uvek koristi fizioterapeutov otpor sa relativno fiksiranom bazom kao potporu, dakle ravnoteža/balans je garantovana manje više stalno. Gravitacija dopušta maksimalnu razdaljinu porekla i umetka mišića koristeći sporo rastezanje refleksa pri čemu pokreti mogu biti započeti. Terapeutov otpor ostaje prisutan pri digresiji pokreta

Kod BRRM-a nije u pitanju samo rad protiv otpora vode i dodavanje fiksirane tačke na pacijenta koji pluta sa plutajućim prstenovima i zatim traženje aktivnih pokreta. Pacijent mora biti ocenjen isticanjem na odrađivanju potreba intervencije. Kao rezultat, terapeut bira adekvatne šablone i parametre. Fiziološki parametri variraju u zavisnosti od terapeutskog cilja, na primer, povećenje pokretljivosti, izdržljivosti ili snage. Količina otpora je pažljivo razvrstana u vremenu i intenzitetu. Pacijent mora biti upućen u proceduru i kada je neophodno, mentalno prilagodjavanje (Halliwick-ov koncept) mora da predhodi BRRM-u. Ova mentalna priprema je važna komponenta BRRM programa. Kada je pacijentu neprijatno u plutajućem položaju i ima teškoća sa kontrolom daha, ravnoteža reakcije i/ili ukočenosti će ometati tretman. Program vežbanja BRRM-a zahteva pružanje pomagala koja pacijentu obezbeđuju sigurnost i stabilizaciju u vodi. Ova pomagala takođe smanjuju rotaciju tela u bazenu. Prstenovi, najbolje punjeni vazduhom, pružaju potporu vratu i kukovima. U zavisnosti od vežbe, može se dodati i treći prsten kao potpora za jedan ili oba članka.

Deo teksta preuzet iz seminarskog rada “The Bad Ragaz Ring Method”, (predmet Fizikalna terapija 1) studenti prve godine:  Andrijana Veselinović, Jovana Popović, Ivana Jovanović, Sara Ćirić, Brankica Kostić, Jovana Milenković, Marija Nikolić, Svetlana Stanisavljević

Semiarski rad nalazi se u biblioteci škole (Visoka zdravstvrena škola strukovnih studija u Beogradu)