Seminar Yumeiho terapije za početnike – I stepen, održaće se u Beogradu

03-04.12.2011. vremenu od 09-17 časova te nastavak još jedan vikend


Cena seminara za I stepen je 250 eura – dinarska protivvrednost (uključuje radni materijal i uverenje o prisustvovanju seminaru).

Za prisustvovanje seminaru obavezno je prethodno se prijaviti i uplatiti akontaciju iznosu od 5250 dinara do 20.12.2011. Polaznici seminara mogu platiti akontaciju direktno instruktorima ili na žiro račun. Prijave najkasnije do 20.12.2011.  Obavezno doneti potvrdu o uplati i fotokopiju diplome i pasoša ili lične karte, kao i opremu za rad(trenerka, papuče ili klompe i majice). Broj polaznika je ograničen.

Predavači:

Teoretski deo: Dr.Med.Spec. Railić Zoran

Praktični deo :

Dimitrijević Dragan I.I.P.M.P. YUMEIHO terapeut, III stepen – instruktor

Kinesiotaping instruktor, Theraband instruktor, shiatsu praktičar

0641648189 , dragandimitrijevic@yahoo.com

Mitrović Mira – I.I.P.M.P. YUMEIHO terapeut, III stepen – instruktor,

Kinesiotaping praktičar i i shiatsu praktičar

0605678300  miramitrovic@hotmail.com

Mesto održavanja seminara će biti određeno naknadno zavisno od broja polaznika seminara