Višegodišnjim iskustvom rada sa napetim ledjima kombinujući mnogobrojne tehnike sa istoka i zapada ( shiatsu, ayurveda, yumeiho, miofascijalna tehnika, lomi-lomi…) kreirali smo pristup koji daje izvanredan učinak rešavajući ovaj problem.

Rad zasnivamo na tri sistema:

 • FASCIJALNOM (mekoj paučinastoj ovojnici koja obavija sve sisteme)
 • MIŠIĆNOM (mišićnom i tetivnom aparatu, radu na triger tačkmama)
 • KOŠTANO ZGLOBNOM (kičmeni stub, kičmeni pršljenovi, vracanje subluksiranih zglobova u dobar položaj)
 • NERVNOM  (na rasterećenju iritiranih plexusa i nerava)

U radu kombinujemo TERMO I CRIO   procedure koristeći se različitim zaštitnim položajima.

OPŠTE INFORMACIJE O SEMINARU

 • Seminar traje 6 nedelja, 12 x 2 h
 • Broj polaznika je ograničen na 6  (3 para) sa kojima rade 2 edukatora, čime se postižu savršeni uslovi rada
 • Propraćen je odgovarajućim prezentacijama, pisanim i video materijalom
 • U nedeljnom planu jedan dan prelazimo nove procedure, nove tehnike, zaokružujući oblast, dok naredni dan ostavljamo za evoluaciju i praktičan rad. Tako prelazimo oblast po oblast formirajući priču u BACK in BALANS tretman
 • Poslednji dan seminara ostavljen je za proveru znanja, gde svaki polaznik pojedinačno dobija klijenta da ga vodi, od početka do kraja, kroz procedure koje je savladao u proteklih 6 nedelja
 • Edukatori su uvek na raspolaganju što za telefonske sto za praktične konsultacije
 • Za istaknute polaznike obezbedjen posao u istaknutim centrima u gradu i regionu
 • Izdata licenca važi godinu dana (detaljnije u ugovoru o licenci)

kontakt telefon : 0606060182   www.body.soul@gmail.com www.bodysoul.rs

Edukacija počinje 01.11.2011.