Fizioterapeuti u svom svakodnevnom radu sa pacijentima imaju raznovrstan i obiman pristup građi za istraživanje i naučno stručnu obradu. Rezulate svog rada mogu prezentovati kroz radove koje mogu objaviti na stručnim skupovima, kongresima ili stručnim časopisima. Želimo da vam prezentujemo apstrakte radova ili  prezentacije radova  koji su  fizioterapeuti objavljivali na kongresima, stručnim skupovima, stručnim časopisima, magistarske i doktorske disertacije, kao i  završne (dipolmske) radove studenata.
Primena mobilizacionih tehnika kod bolesnika sa bolnim ramenom, Zlatibor 2006.

Preuzmite prezentaciju u PowerPoint-u (22 mb ) >>>Lumbalni sindrom, VZSSS, završni (diplomski) rad, 2010.
Naša iskustva u primeni kineziterapije kod bolesnika obolelih od sistemske skleroze, Niš 2007.

Preuzmite prezentaciju u PowerPoint-u (2,09mb)


Pripremila: mr Marija Trajkov