Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je jedan od najpriznatijih koncepata lečenja u rehabilitaciji neuroloških i ortopedskih pacijenata. Baziran na istraživanjima Dr.H.Kabata i fizioterapeutkinje Maggie Knott ovaj concept lečenja je počeo da se primenjuje u Americi ‘40-tih godina prošloga veka, pre svega u rehabilitaciji raznih vrsta neuroloških poremećaja kao i različitih traumatološko-ortopedskih stanja. Uvidevši veliki značaj i rezultate koje ova metoda postiže u rehabilitaciji, oni su kasnije osnovali PNF Centar i post-diplomski program u trajanju od 3-6 meseci u ‘‘Rehabilitacionom Centru KAISER “, Vallejo, California, koji je u svetu jedinstven i koji kroz svoj sistem rada i stručni kadar nudi FT iz celoga sveta najbolje uslove za usavršavanje ove metode lečenja.
Razvoj PNF-a je baziran na radovima engleskog neurofiziologa Sir Charles-a Sherringtona a osnovu ove metode lečenja čine BAZIČNI PRINCIPI (proprioceptivni, vizuelni i verbalni input) i FILOZOFIJA TRETMANA. Primena osnovnih procedura omogućava terapeutu da pomogne pacijentu kako bi dobio što bolju kontrolu i funkciju pokreta, kako bi se uspešnije rehabilitovao i vratio svojim svakodnevnim životnim aktivnostima, a time i poboljšao svoj kvalitet života.
Jedna od osnovnih stvari u filozofiji tretmana je da svaki čovek, kako zdrav, tako i bolestan ima “neskrivene” potencijale koje treba “probuditi” i maksimalno iskoristiti. PNF je integrativni pristup u lečenju – on se odnosi na KOMPLETNU OSOBU, na njeno fizičko, intelektualno i emotivno stanje a ne samo na oštećeni deo tela. Pristup pacijentu je uvek POZITIVAN i odnosi se na ono što je pacijent u mogućnosti da uradi u trenutnoj fazi rehabilitacije. KONTINUIRANA I INTENZIVNA AKTIVNOST je neophodna kako bi se održala i poboljšala koordinacija u izvodjenju poketa, razvila mišićna snaga, izdržljivost, promovisao proces motornog učenja i postigao najveći mogući nivo funkcije.
PNF-om se u zavisnosti od vrste tehnika koja se primenjuje deluje na razne probleme sa kojima se susrećemo u rehabilitaciji – na povećanje obima pokreta, započinjanje pokreta, poboljšanje koordinacije, učenje pacijenta pokretu, jačanju mišićne snage, smanjenju zamora, poboljšanju koncentrične i ekscentrične kontrole pokreta, stabilizacije zgloba, selektivno jačanje mišića, smanjenju bola, izdržljivost.
Za uspešnu primenu PNF-a u kliničkim uslovima neophodno je načiniti DETALJNU PROCENU PACIJENTA, koja je OSNOV ZA PLANIRANJE TRETMANA, utvrditi DOBRE I LOŠE strane, postaviti kratkoročne i dugoročne ciljeve, sačiniti detaljan plan tretmana a kontinuirana procena usmerava fizioterapeuta ka prilagodjavanju tretmana napredku pacijenta.
CILJ TRETMANA je usmeren na poboljsanje FUNKCIONALNE AKTIVNOSTI (npr.kod pacijenta koji je doživeo moždani udar – poboljšanje mobilnosti u krevetu, ustajanje, hod uz i niz stepenice, itd..). Kod nekih ortopedskih pacijenata rehabilitacija će u pojedinim fazama zavišiti čak i od posla kojim se pacijent bavi (primera radi, kod povrede ramena košarkaša i tenisera pojedine faze rehabilitacije a samim tim i plan tretmana i izbor pojedinih obrazaca pokreta neće biti isti jer su pokreti koji su najzastupljeniji u ovim sportovima – šut, servis udarac, backhand i forhand, kineziološki vrlo razičiti).
PNF omogućava kliničarima da analiziraju i procene pokret pacijenta dok u isto vreme stimulišu i olakšavaju izvođenje pokreta. S toga je vrlo bitno naglasiti da PNF nije samo jedan poseban pristup tretmanu, to je SREDSTVO koje istovremeno omogućava kako procenu tako i tretman neuromišićne disfunkcije.
Rehabilitacija po ovoj metodi lečenja NIJE SET VEŽBI koje pacijent treba da izvodi u nedogled iz dana u dan, pristup pacijentu je strogo INDIVIDUALAN i uslovljen je ciljevima tretmana kao i kliničkim specifičnostima pacijenta. PNF procedure i tehnike se mogu birati, kombinovati i prilagođavati u odnosu na kliničke specifičnosti pacijenta i prateće simptome u lečenju skoro svih dijagnoza i stanja kao sto su:
-stanja posle moždanog udara (šloga), traumatske povrede mozga, operacija tumora na mozgu, povrede kičmene moždine, cerebralna paraliza, multipla skleroza, parkinsonizam, povrede gornjih i donjih ekstremiteta, hirurško-ortopedska stanja (ugrađena endoproteza kuka, kolena i ramena), DCS, DHS i razne druge vrste osteosinteza, sportske povrede, itd.
PNF takođe koristi razvojnu progresiju motornog ponašanja koje omogućava pacijentu da savlada strategije efikasnog funkcionalnog pokreta.
Tretman po ovoj metodi lečenja uključuje aktivnosti tzv samo-zbrinjavanja (pokretljivost u krevetu, savladavanje raznih vrsta transfera na različitim površinama – krevet, kupatilo, kola, pod…što je od izuzetnog značaja kod pojedinih neuroloških pacijenata). Ove aktivnosti zahtevaju dobro razumevanje pojedinih obrazaca pokreta koji zajedno čine jednu aktivnost.
Sam tretman uključuje aktivnosti na strunjači, terapeutskom stolu, stimulaciju hoda, aktivnosti samozbrinjavanja,itd.

Poštovani,
Moj broj telefona je 065/ 6-3333-65..možete me kontaktirati svakim radnim danom od 10 – 18 h..Srdjan Jovanovic

Pripremio: vft Srđan Jovanović

Korišćena literatura: PNF Curriculum, KFRC (Kaiser Foundation Rehabilitaion Center),Vallejo,California; Pavlović, M. (2009): Odabrana poglavlja iz OPŠTE/OSNOVA KINEZITERAPIJA, Beograd