Terapijsko dejstvo nisko i srednjefrekventnih struja

By |2024-01-19T05:47:23+00:0014 januara, 2024|

TERAPIJSKO DEJSTVO NISKO I SREDNJEFREKVENTNIH STRUJA NISKOFREKVENTNE STRUJE Faradska struja Klasična faradska struja je naizmenična asimetrična impulsna struja frekvencije 1-100Hz. Dobija se indukcijom, pa su impulsi različiti i ne mogu da se mere egzatno, u mernim jedinicama, miliamperima, te se jačina odredjuje rastojanjem izmedju primarnog i sekundarnog kalema. Upotrebljavala se u 19. veku i prvoj [...]

Pojam: naizmenične struje i oblici

By |2024-01-19T05:47:50+00:0014 januara, 2024|

POJAM: NAIZMENIČNE STRUJE I OBLICI UVOD Naizmenična struja je fizička pojava protоka naelektrisanja kroz provodnik tako da ono povremeno menja smer kretanja i neprekidno menja svoju veličinu tokom vremena za razliku od jednosmerne struje, koja teče samo u jednom pravcu. Specijalnu vrstu naizmenične struje čine periodična naizmenična struja. Kod ove vrste struje se sve promene [...]

Načini aplikacije naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:48:13+00:0014 januara, 2024|

NAČINI APLIKACIJE NAIZMENIČNIH STRUJA NISKOFREKVENTNE STRUJE Faradska struja Faradska struja se može koristiti za elektromišićnu stimulaciju i to najviše kod mišića koji pripadaju grupi tkz "zdravih" odnosno mišića koji su usled inaktiviteta oslabili (atrofičnih), a čija je inervacija očuvana. U tu svrhu se koristi modulisana faradska struja. Vremenska modulacija određuje ritam modulacije - RM (gde [...]

Biofiziološka reakcija organizma na delovanje naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:49:00+00:0014 januara, 2024|

BIOFIZIOLOŠKA REAKCIJA ORGANIZMA NA DELOVANJE NAIZMENIČNIH STRUJA OSNOVNI BIOFIZIOLOŠKI EFEKTI NAIZMENIČNIH STRUJA Naizmenične struje niske i srednje frekvencije su u osnovi nadražajne struje. One svojim delovanjem izazivaju depolarizaciju membrane i odgovarajući nadražajni efekat. Nadražajni efekat zavisi isključivo od trajanja ciklusa, odnosno od trajanja, frekvencije i amplitude impulsa. Što se perifernih živaca tiče, najpre nastaje nadražaj [...]

Podela naizmeničnih struja prema frekvenciji

By |2024-01-19T05:49:17+00:0011 januara, 2024|

PODELA NAIZMENIČNIH STRUJA PREMA FREKVENCIJI PODELA NAIZMENIČNE STRUJE U fizikalnoj terapiji postoji više načina klasifikacije struja prema njihovim specifičnim karakteristikama. Naizmenične struje mogu biti: niskofrekventne, srednjefrekventne i visokofrekventne. Niskofrekventne struje se često koriste za smanjivanje bola, za stimulaciju mišića i za poboljšavanje cirkulacije. Frekvencija ide i do 1000Hz. U ovu grupu spadaju: TENS (transkutana električna [...]

Parametri u doziranju za niskofrekventne i srednjefrekventne struje

By |2024-01-19T05:52:32+00:0011 januara, 2024|

PARAMETRI U DOZIRANJU ZA NISKOFREKVENTNE I SREDNJEFREKVENTNE STRUJE UVOD Doziranje struja se kontroliše podešavanjem parametara na aparatu koji se vrši na osnovu doza koje dobijemo od lekara.  Osnovni parametri pri doziranju su: Frekvencija (Hz); Intenzitet – zavisi od veličine elektrode (gustina struje), vrste elektroda, frekvencije i individualne osetljivosti, terapijskog efekta koji se želi postići (mA); [...]

Izvor dobijanja naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:53:13+00:0011 januara, 2024|

IZVORI DOBIJANJA NAIZMENIČNIH STRUJA UVOD – DOBIJANJE NAIZMENIČNIH STRUJA Naizmenična struja se dobija pomoću indukcionih generatora. Indukcioni generatori su uređaji u kojima se pomoću elektromagnetne indukcije proizvodi naizmenična struja. Indukcioni generator se sastoji od metalnog rama (rotor) koji rotira u homogenom magnetnom polju stalnog magneta (stator). Indukcioni generator Pri okretanju rama, njegove strane [...]

Horizontalna terapija

By |2023-11-24T21:21:07+00:0024 novembra, 2023|

Horizontalna terapija Horizontalna terapija je nova vrsta srednje-frenkventnih sinusoidalnih struja koje su bazirane na poslednjim novinama u oblasti elektroterapije i elektrostimulacije. Stimulacija putem horizontalne terapije vrši se uz pomoć niskofrekvente modulacione frekvence srednjefrekventne noseće frekvence. Amplituda pri tome ostaje konstantna. Osnovna ideja horizontalne terapija zasniva se na saznanju da su električne promene na živom ćelijskom [...]

Go to Top