Terapijsko dejstvo nisko i srednjefrekventnih struja

By |2024-01-19T05:47:23+00:0014 januara, 2024|

TERAPIJSKO DEJSTVO NISKO I SREDNJEFREKVENTNIH STRUJA NISKOFREKVENTNE STRUJE Faradska struja Klasična faradska struja je naizmenična asimetrična impulsna struja frekvencije 1-100Hz. Dobija se indukcijom, pa su impulsi različiti i ne mogu da se mere egzatno, u mernim jedinicama, miliamperima, te se jačina odredjuje rastojanjem izmedju primarnog i sekundarnog kalema. Upotrebljavala se u 19. veku i prvoj [...]

Pojam: naizmenične struje i oblici

By |2024-01-19T05:47:50+00:0014 januara, 2024|

POJAM: NAIZMENIČNE STRUJE I OBLICI UVOD Naizmenična struja je fizička pojava protоka naelektrisanja kroz provodnik tako da ono povremeno menja smer kretanja i neprekidno menja svoju veličinu tokom vremena za razliku od jednosmerne struje, koja teče samo u jednom pravcu. Specijalnu vrstu naizmenične struje čine periodična naizmenična struja. Kod ove vrste struje se sve promene [...]

Načini aplikacije naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:48:13+00:0014 januara, 2024|

NAČINI APLIKACIJE NAIZMENIČNIH STRUJA NISKOFREKVENTNE STRUJE Faradska struja Faradska struja se može koristiti za elektromišićnu stimulaciju i to najviše kod mišića koji pripadaju grupi tkz "zdravih" odnosno mišića koji su usled inaktiviteta oslabili (atrofičnih), a čija je inervacija očuvana. U tu svrhu se koristi modulisana faradska struja. Vremenska modulacija određuje ritam modulacije - RM (gde [...]

Biofiziološka reakcija organizma na delovanje naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:49:00+00:0014 januara, 2024|

BIOFIZIOLOŠKA REAKCIJA ORGANIZMA NA DELOVANJE NAIZMENIČNIH STRUJA OSNOVNI BIOFIZIOLOŠKI EFEKTI NAIZMENIČNIH STRUJA Naizmenične struje niske i srednje frekvencije su u osnovi nadražajne struje. One svojim delovanjem izazivaju depolarizaciju membrane i odgovarajući nadražajni efekat. Nadražajni efekat zavisi isključivo od trajanja ciklusa, odnosno od trajanja, frekvencije i amplitude impulsa. Što se perifernih živaca tiče, najpre nastaje nadražaj [...]

Podela naizmeničnih struja prema frekvenciji

By |2024-01-19T05:49:17+00:0011 januara, 2024|

PODELA NAIZMENIČNIH STRUJA PREMA FREKVENCIJI PODELA NAIZMENIČNE STRUJE U fizikalnoj terapiji postoji više načina klasifikacije struja prema njihovim specifičnim karakteristikama. Naizmenične struje mogu biti: niskofrekventne, srednjefrekventne i visokofrekventne. Niskofrekventne struje se često koriste za smanjivanje bola, za stimulaciju mišića i za poboljšavanje cirkulacije. Frekvencija ide i do 1000Hz. U ovu grupu spadaju: TENS (transkutana električna [...]

Parametri u doziranju za niskofrekventne i srednjefrekventne struje

By |2024-01-19T05:52:32+00:0011 januara, 2024|

PARAMETRI U DOZIRANJU ZA NISKOFREKVENTNE I SREDNJEFREKVENTNE STRUJE UVOD Doziranje struja se kontroliše podešavanjem parametara na aparatu koji se vrši na osnovu doza koje dobijemo od lekara.  Osnovni parametri pri doziranju su: Frekvencija (Hz); Intenzitet – zavisi od veličine elektrode (gustina struje), vrste elektroda, frekvencije i individualne osetljivosti, terapijskog efekta koji se želi postići (mA); [...]

Izvor dobijanja naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:53:13+00:0011 januara, 2024|

IZVORI DOBIJANJA NAIZMENIČNIH STRUJA UVOD – DOBIJANJE NAIZMENIČNIH STRUJA Naizmenična struja se dobija pomoću indukcionih generatora. Indukcioni generatori su uređaji u kojima se pomoću elektromagnetne indukcije proizvodi naizmenična struja. Indukcioni generator se sastoji od metalnog rama (rotor) koji rotira u homogenom magnetnom polju stalnog magneta (stator). Indukcioni generator Pri okretanju rama, njegove strane [...]

Go to Top