Yumeiho ili specijlana orijentalna božanstvena masaža, koja se koristi u fizioterapiji, je poseban vid opšte masaže gde se primenjuje neki od osnovnih masažnih hvatova, kao što su gnječenje – pritiskanjem, trljanej i lupkanje. Uz primenu osnovnih masažnih hvatova, primenjuju se i pasivne kineziterapijske tehnike za reponiranje subluksiranih zglobova, poznatije kao manipulacije zglobovima.

Autor Yumeiha je Masayki Saionji, japanski fizioterapeut, koji je ovu fizioterapijsku metodu kreirao 1978. godine. Yumeiho se sastoji od 100 bazičnih tehnika i ona se u originalu zove TERAPIJA ZA NAMEŠTANJE KOSTIJU KUKOVA GNJEČENJEM – PRITISKANJEM.

Glavna teorija Yumeiha zasniva se na equilibrijumu tela, u japanskoj terminologiji poznata pod imenom CHUSHIN SETSU ili teorija „centralne linije“. Ona podrazumeva da je težina tela podjednako raspoređena na oba donja ektremiteta. Centralno mesto u Yumeihu imaju zglobovi kuka. Po Masaykiju Saioniju 99% ljudi ima dislocirane zglobove kuka. Njihovom subluksacijom dolazi do promena težišne linije tela što označava poremećaj savršene ravnoteže u opterećenju donjih ekstremiteta, što vremenom dovodi do ozbiljnih poremećaja zdravlja.

Cilj Yumeiha, kao fizioterapijske tehnike, je da primenom osnovnih masažnih hvatova, reponiranjem subluksiranim zglobovima, kao i aktivnom kineziterapijom između tretmana, vratiti težišnu na liniju na poziciju kada je težišna linija tela podjednako raspoređena na oba donja ektremiteta.

Terapija je sačinjena od tri komponente koje se međusobno izmenjuju i nadopunjuju. Prva sadrži metode gnječenja,  a druga metode pritisaka (presure). Njihova je svrha omekšavanje i opuštanje mekih tkiva. Treća komponenta obuhvata metode nameštanja koštano-zglobnih struktura. Yumeiho se temelji na „principu povratne sprege“.  Ukoliko se meka tkiva omekšaju i opuste, kosti i zglobovi se mogu lakše namestiti u pravilan položaj. Vredi i obratno, odnosno ako se koštano-zglobne strukture stave u pravilan i funkcionalan položaj tada se i mišići i tetive povlače iz zategnutog položaja.

Primenom Yumeiha postiže se: smanjenje mišićnog tonusa, razmekšavanje vezivnotkivnih struktura, poboljšanje krvne i limfne cirkulacije, kao i lokalnog metabolizma, postiže se i povećavanje obima pokreta u tretiranim zglobovima, opšta relaksacija i regenaracija čitavog organizma.

Zbog praktičnosti i bolje preciznosti prilikom određivanja stepena opterećenja donjih ektremiteta Masayuki Saionji je patentirao merni instrument pod imenom Balance Ener koji se koristi za dijagnostiku pomeranja težišne linije i evaluaciju uspešnosti primene Yumeiha.

Kurs Yumeiho masaže u Srbiji drže: Mira Mitrović (VFT, KT  praktičar, Theraband praktičar, Yumeiho terapeut, međunarodni shiatsu praktičar) i Dragan Dimitrijević (tel: 0641648189) (VFT, KT  praktičar, Theraband praktičar, Yumeiho terapeut, međunarodni shiatsu praktičar).

Pripremila: mr  Marija Trajkov