FUNKCIONALNI ODNOS NEDOMINANTNE I DOMINANTNE RUKE PRI MOTORIČKOM ZADATKU – IZDRŽLJIVOST U SILI STISKA ŠAKE

2015-10-16T09:11:45+00:0030 juna, 2015|Terapeutski radovi|

Sažetak: Cilj ovog rada je da se utvrdi funkcionalni odnos nedominantne i domina [...]