Fizioterapija u domu za stara lica

Starenje je proces koji podrazumeva postepeno popuštanje fizioloških funkcija u [...]