Posts Tagged ‘rehabilitacija teniskog lakta’

Rehabilitacija teniskog lakta

Rehabilitacija teniskog lakta

Kao i ostale povrede koje se javljaju usled prekomernog napora, i teniski lakat nastaje usled preteranog naprezanja mišića i njihovih tetiva, a kao rezultat nedovoljne pripreme na stres ili aktivnost. Laterali epikondilitis, kako se stručno naziva, predstavlja zapaljenski proces na tetivama spoljašnjeg dela lakta, odnosno na epikondilu gde se m...

više >>> ....