Posts Tagged ‘procena balansa’

Balans

Balans

Pod posturalnom kontrolom podrazumevamo orijentaciju i balans. Orijentacija je podešavanje glave i tela na uspravan položaj, a balans je sposobnost da se održi centar gravitacije u odnosu na osnovu oslonca. Posturalna kontrola se postiže centralnom komandom prema donjem motornom neuronu. Centralni autput ili izlaz je u vezi sa spoljašnjom sred...

više >>> ....