Posts Tagged ‘fizioterapija u domu za stara lica’

Fizioterapija u domu za stara lica

Fizioterapija u domu za stara lica

Starenje je proces koji podrazumeva postepeno popuštanje fizioloških funkcija u organizmu. U osnovi toga su anatomske promene na tkivima. Te promene podrazumevaju smanjenje broja ćelija, najpre u parenhimatoznim organima, vezivno tkivo se uvećava na račun kolagenog odnosno neelastičnog vezivnog tkiva. Javlja se atrofija pojedinih organa, sman...

više >>> ....