Posts Tagged ‘Ekstrakorporalna sok talas terapija’

Ekstrakorporalna šok talas terapija – ESWT

Ekstrakorporalna šok talas terapija – ESWT

Ekstrakorporalna šok talas terapija (Extracorporeal Shock Wave Therapy – ESWT) stekla je čvrsto uporište u skoro svim državama sveta. Pošto je dokazala svoju efikasnost u razbijanju kamena u bubregu, ESWT je takođe našla svoju primenu u ortopediji, hirurgiji, reumatologiji i rehabilitaciji. Reč je o nehiruškoj i neinvazivnoj metodi l...

više >>> ....