Šta je Watsu

Watsu je primena pokreta i istezanja, dok ste nošeni i plutate u toploj vodi. Kao i masaža, koristi se u terapijske svrhe i za smanjenje stresa, što Watsu čini  najboljom u oblasti hidrokinezimehanoterapije. Reč Watsu je kombinacija reči “water” (voda) i “shiatsu” (masaža pritiskom prstiju) a označava shiatsu masažu koja se izvodi na klijentima koji plutaju u toploj vodi.

Delovanje

Topla voda je idealna sredina za oslobađanje tela, pa boravak u toploj vodi dovodi do relaksacije. Držanje, koje može biti naporno van vode, olakšano je u vodi. Pored toga što držanje ima emocionalne benefite, ono obezbeđuje istezanje i mobilizaciju koje je nadalje facilitirano toplom vodom i odsustvom sile gravitacije. Dakle, Watsu je jedinstveno preplitanje ovih fatkora i njihovih kumulativnih benefita – kombinacija terapijskog efekta tople vode sa disciplinama kao što su Zen Shiatsu, joga, Alexander tehnika i meditacija. Dok se celo telo neprekidno kreće i svaki pokret se graciozno preliva u sledeći, ne postoji mogućnost da se nasluti šta će se sledeće desitii i na taj način smanjuje se otpor koji bi se izazvao kod klijenta.

Terapijski efekat

Watsu ima uticaja na svim nivoima naše ličnosti: kako na emocionalnom, psihičkom i duhovnom tako i na fizičkom nivou.

Počeci Watsu

Nastaje krajem 80tih godina, kada je njen osnivač Harold Dull učio Zen Shiats, i uočio da bi se efekti shiatsu mogli primeniti i pojačati dok klijent pluta u toploj vodi. Ovo potvrđuju i fizioterapeuti koji, radeći sa hendikepiranim osobama, ističu da Watsu ima snažniji efekat na povećanje obima pokreta od tradicionalnih medota.

Šta odlikuje watsu

Različitost svaka osoba je različita. Neko će imati osećaj da je nakon tretmana svestan napetosti svoga tela, neko će savladati strah od vode a neko će imati osećaj podizanja energije….svaki Watsu je različit!

Sponatanost – sloboda i fleksibilnost kretanja kroz vodu čine da dva pokreta nikad ne budu ista. Način na koji se telo kreće kroz vodu je spontano kao i naše disanje.

Nov pristup efekti učenja Watsu se “prenose” i van vode. Učitelji Watsu primetili su da njihovi studenti, nakon seminara, imaju nov pristup rada i van vode. Tako učenje ove tehnike ima efekta i na onoga ko je prima ali i na onoga koji je savlađuje.

Kreativnost ako nešto odlikuje Watsu onda je to kreativnost! Watsu ima multidimenzionalni pristup i  efekte na više nivoa. Postaviti precizne principe Watsu-a je isto kao traženje igle u plastu sena…

Kako savladati tehniku

Watsu, kao tehnika koja se onosi na rad na telu (bodywork), lako se može savladati i mogu je naučiti i oni koji nemaju sličnog iskustva. Osobe koje se bave masažom, Tragerom ili bilo kojom sličnom tehnikom, lako će svoje znanje ugraditi u Watsu.

Od 1980 godine kad je Watsu počeo da se razvija, sve je veći broj onih koji imaju koristi od primene ove terapije. Danas, u više od 40 zemalja, ova tehnika je pokazala svoju efikasnost kod smanjenje stresa ali je sve više prisutna i u rehabilitaciji, kao primarni modalitet za smanjenje bola i povećanja obima pokreta.

Pripremila mr Marija Trajkov

Korišćena literatura: Dull, H (2004):Watsu Freeing the Body in Water,Victoria,BC,Canada; www.watsu.com