Meditativna tehnika “Unutrašnji osmeh”

Jedan od najzahtevnijih izazova sa kojima se suočavamo je kontrola stresa. Ponekad prve simptome stresa možemo jasno da prepoznamo i osetimo, a ponekad ih ne povezujemo sa njihovim mogućim uzrocima. Telo, misli i emocije su međuzavisni i na svaki emotivni ili mentalni stres mi imamo fizičku reakciju. Npr. ako postoji neravnoteža u kanalu pluća ili bubrega možemo da je ne osetimo fizički, ali u nama može rasti uznemirenost, malodušnost, strah… Ovaj proces deluje i u suprotnom smeru.

Kako prepoznati ove međuzavisnosti? Kako ih uravnotežiti? Kako se trajno izboriti s ovim izazovom? Kako postati svestan tela i njegovih reakcija? Kroz svesnost razvijamo sposobnost da osetimo organe i da ih „vidimo“ i da na taj način dobijemo informaciju o njihovom funkcionisanju.

Mi samospoznajom i unutrašnjim osmehom skeniramo naše fizičko telo. Tada uspostavljamo energetski krug koji teče i tako postajemo svesni organa i procesa u njima. Svesnost se podiže na viši nivo i tako fizičko telo postaje zdravije i vitalnije. Radionica meditativne tehnike unutrašnji osmeh podeljena je na sledeće delove:

1. Predavanje o kostima

– vežbe koje aktiviraju protok energije i oslobađaju je iz zglobova

– meditacija na kosti

2. Predavanje o sistemima fizičkog tela (kardio-vaskularni, urogenitalni, respiratorni, endokrini, digestivni, nervni)

–  sistem vežbi za aktivaciju energetskih kanala.

3. Teorija o unutrašnjem osmehu

4. Meditacija unutrašnji osmeh