Terapijski koncept za decu sa senzomotornim oštećenjima

U prostorijama Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” od 29-31.10. održan je kurs “Terapijski koncept za decu sa senzomotornim oštećenjima ” koji je vodila mr sci Hille Maas, Estonija, profesor na Univerzitetu Talin i član radne grupe za profesionalna pitanja WCPT-a.

Na kursu su obradjene sledeće oblasti:

Neuro-Developmental Treatment Pediatric Introduction Course, 29.-31.10.2010, Belgrade

COURSE SCHEDULE

Friday, 29.10.

09.30.-11.30. NDT basic principles (lecture, videos)

11.45.-13.00 ICF classification (lecture, practical session)

14.00.-15.00. ICF practical implementation in NDT

15.00.-15.30. Pediatric assessment tools

15.45.-17.30 Pediatric assessment tools (cont.) + video session about assessment

Saturday, 30.10.

09.00.-11.30. NDT- abnormal perfomance and intervention principles

11.45.-13.00. Practical session with demo children in groups

14.00.-15.30. Group analysis about practical session

15.45.-17.00. NDT and sensory integration (video session)

Sunday, 31.10.

09.00.-11.00. Gait analysis in NDT (lecture, video session)

11.15.-12.30 Practical session with demo children in groups

13.15.-14.30. Assistive technology and NDT

14.30.-15.00. Hand function analysis in NDT

15.30.-16.15. Evaluation of knowledge sheets

16.15.-16.45. Discussion, closing

Uz zahvalnost g-dji Hille Maas na profesionalno odradjenom poslu DFS se zahvaljuje roditeljima i deci koji su pomogli u realizaciji ovog kursa. Posebnu zahvalnost dugujemo polaznicima kursa koji su svojim aktivnim ucescem ovaj kurs doveli na svetski nivo.

Galerija slika sa seminara