Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Uticaj izbora frekvencije kod TENS-a na smanjenje bola. Sistematični pregled [...]