Fizioterapija periferne oduzetosti n. facialis-a

Paraliza mišića lica (nervus facialis) ugrožava čovekovu komunikaciju i uzrok [...]