Frozen Shoulder („smrznuto rame“, ukrućeno rame ili bolest zglobne čaure – adhezivini kapsulitis) je sindrom koga karakteriše bol i ograničeni aktivni pokreti u ramenom zglobu. Uzrok je nepoznat. Javlja se najčešće u populaciji od 40 do 65 godina sa incidencom od 2-5%. U literaturi se navodi da se javlja kod ranije tramumatske ili hiruške intervencije ramena, sreće se kod pacijenta sa bolestima štitne žlezde, pluća, reumatoidnog artritisa, vratne spondiloze, moždanog udara na zahvaćenoj strani. Kod 42% osoba sa dijabetesom javlja se najčešće na oba ramena.

Patoanatomske promene su u zglobnoj čauri ramenog zgloba (art. glenohumeralis). Nakon upalnog procesa, čaura zadebljava, skraćuje se i nastaju priraslice (adhezije), koje otežavaju pokretljivost uz jaku pojavu bola. Smanjena pokretljivost u ramenom zglobu otežava svakodnevne aktivnosti zbog teškoća podizanja ruke iznad glave, preko srednje linije tela, iza glave i trupa. Ograničena pokretljivost može biti upola manja od normalne pokretljivosti.

Osnovne karakteristike sindroma ukrućenog ramena su: spori početak, prvo javljanje bola pored pripoja m.deltoideus-a, bol i ograničenje elevacije i spoljne rotacije ramena, nemogućnost spavanja na zahvaćenoj strani, jači intenzitet bola noću. Ovaj poremećaj prolazi kroz tri faze: fazu bola, fazu ukočenosti i fazu oporavka. Oporavak nastupa u periodu od jedne do dve godine postepenim smanjenejm bola i povećenjem pokretljivosti.

Cilj lečenja ukručenog ramena je smanjenje bola, sprečavanje komplikacija izazvanih neaktivnošću mišića rameno-lopatičnog pojasa i ramenog zgloba, povećanje pokretljivosti i funkcionalne aktivnosti ruke. Lečenje obuhvata medikamentoznu terapiju u cilju smanjenja bola, uz čestu primenu kortikosteroidnih injekcija i fizikalnu terapiju.

Terapijski izbor mogu biti: elektroforeza analgetika, ultrazvuk, interferente struje, dijadinamik, elektrostimulacija, tople procedure, i dr. Masaža, izbor manuelne tehnike tretmana zgloba, vežbe istezanja skraćene muskulature, vežbe jačanja oslabljene muskulature, hidrokineziterapija su neophodne intervencije koje moraju biti odmereno dozirane u odnosu na fazu bolestii individualnu procenu pacijenta. Kod najtežih oblika ukrućenog ramena izvodi se manipulacija u opštoj anesteziji uz artroskopsko opuštanje zglobne kapsule.

Fizioterapeuti primenjuju autorizovane tehnike mobilizacije sa ciljem obezboljavanja i poboljšanja pokretljivosti u zglobu. Tretman se bazira prema manuelnoj proceni mekih tkiva ramenog zgoba, proceni mišića, tetiva primenom pasivnog, aktivnog i pokreta protiv dodatnog otpora. Zglobna kapsula, ligamenti, fascije, burse procenjuju se palpacijom i pasivnom silom. Tretman obuhvata akcesorne pokrete u zglobu kod velikih ograničenja pokreta i primenu tehnika mobilizacije sa ciljem uklanjanja restriktivnih priraslica između površnog i dubokok mekog tkiva.

U terapiji se deluje na sve mišićne grupe, kinetičkog lanca važnog za pokrete gornjeg ekstremiteta. Neophodne su vežbe istezanja skraćenih mišića i tetiva u različitim položajima u cilju povećanja obima pokreta, vežbe jačanja grudne, trupne muskulature i mišića ruke. Pacijent se obučava za samostalno sprovođenje programa aktivnih vežbi u kućnim uslovima.

Osim tradicionalnih tretmana od strane lekara i fizioterapeuta, alternativne terapije poput kiropraktike, osteopatije, homeopatije, akumpukture mogu biti izbor lečenja pacijenta sa dijagnozom ukrućenog ramena.

Pripremila: mr  Dragana Đurović, viši fizioterapeut

Korišćena literatura: Frozen Sholder, (2008) American Academy of Orthopedic Surgeons; Abelson B., Abelson K. (2006) Release Your Pain, Resolving Repettitive Strain Injures with Active release Techniques, Rowan Tree Books Ltd, Alberta, canada; Frozen Sholder (2002) American Diabetes Association, Andreson B., (2010) Patient Information: Frozen Sholder