Fizioterapija koristi brojne tehnike i metode. Jedna od fizioterapijskih tehnika je Shiatsu. Shiatsu je umeće rada na telu, bazirano na temeljima 5000 godina stare tradicije. Mudrost istoka spojena sa mudrošću zapada, staro holističko vođenje čoveka i sveta spojeno sa analitičkim modernim saznanjima.

Japanska (shi – prsti, atsu – pritisak, jap.) interpretacija kineske akupunkture, kao manuelno – akupresura, i pasivno – kth tehnika. Shiatsu kao prirodno lečenje (ravnoteža uma, duha i tela) se zasniva na filozofiji tradicionalne kineske medicine – uzrok bolesti, neravnoteža između JINA i JANGA, stagnacija životne energije u aku – tačkama, na čije delovanje se ponovo uspostavlja protok energije i životna ravnoteža.

Bazični principi shiatsua, kao fizioterapijske tehnike, su prirodan dodir i  opuštenost, koristeći silu gravitacije. Srž shiatsua je otvoren i iskren kontakt između dve osobe.

Najvažniji efekti ove vrste masaže su: postizanje relaksiranosti organizma, poboljšanje cirkulacije u mišićima i unutrašnjim organima uz povećanje pokretljivosti zglobova, regulisanje funkcije centralnog i autonomnog nervnog sistema, podizanje imuniteta.

Kurs Shiatsu masaže u Srbiji drže: Mira Mitrović (VFT, KT  praktičar, Theraband praktičar, Yumeiho terapeut, međunarodni shiatsu praktičar) i Dragan Dimitrijević (tel: 0641648189) (VFT, KT  praktičar, Theraband praktičar, Yumeiho terapeut, međunarodni shiatsu praktičar).

Pripremila: mr  Marija Trajkov