II Seminar posvećen osobama sa cističnom  fibrozom

Novi Sad, 23.11.2011.


Satnica

13.50 – 14.00   Ulazni test

14.00 – 14.05  Pozdravana reč predsednika CF Vojvodine Osmeh

14.05 – 14.15  Pozdravna reč  predsednika Ministarstva zdravlja

14.15 – 14.30 Pozdravna reč predstavnika Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo

14.30 – 14.50 CFTR gen  – predavanje dr Dragica Radojković

14.55 – 15.15 Novine u CF – predavanje dr Gordana Vilotijević Dautović

15.15 – 15.35 Ishrana kod osoba sa CF-om – predavanje dr Danijela Jojkić Pavkov

15.30 – 16.10 Pauza

16.10 – 16.30 Iskustva u lečenju odraslih osoba sa cističnom fibrozom – predavanje dr Violeta Kolarev

16.35 – 16.55 Fizikalna terapija kod osoba sa cističnom fibrozom – predavanje mr Marija Stanković

17.00 -17.30 Fizikalna terapija kod osoba sa cističnom fibrozom – prezentacija

17.30 – 17.40 Izlazni test

Seminar je u procesu akreditacije. Zainteresovani se mogu javiti predsedniku udruzenja “Osmeh” Jeleni Dako ( mob 06031493278)

Seminar posvećen osobama sa cističnom  fibrozom

Beograd, 24.11.2011.

Velika sala, Skupstina grada, Trg Nikole Pasica 6

Satnica

11.00 – 11.45 Dolazak i prijava učesnika

11.45 – 12.00 Ulazni test

12.00 – 12.05 Pozdravana reč predsednika CF Srbije

12.05 – 12.15 Pozdravna reč  predsednika Ministarstva zdravlja

12.15 – 12.45 Šta je novo u dijagnozi i lečenju hronične plućne bolesti u cističnoj fibrozi – predavanje dr Predrag Minić

14.40 – 13.05 Cistična fibroza ekstrapulmonarni i nutritivni problemi – predavanje dr Nedeljko Radlović

13.05 – 13.30 CFTR gen – predavanje dr Dragica Radojković

13.30 – 13.50 Uloga medicinske sestre u praćenju bolesnika obolelih od cistične fibroze – predavanje Suzana Radeka

13.50 – 14.30 Pauza za osveženje

14.30 – 14.55 Fizikalna terapija kod osoba sa cističnom fibrozom – predavanje mr Marija Stanković

14.55 – 15.35 Demonstracija veština fizikalne terapije kod cistične fibroze – praktični rad Valentina Pavković

15.35 – 15.50 Izlazni test i test evaluacije

15.50 – 15.55 Zatvaranje seminara

Seminar posvećen osobama sa cističnom  fibrozom

Niš 26.11.2011.

Konferencijska sala, Filijale RFZO nišavskog okruga, Prijazdina 1

Satnica

09.00 – 09.45 Dolazak i prijava učesnika

09.45 – 10.00 Ulazni test

10.00 – 10.50 Pozdravana reč predsednika CF Srbije

10.05 – 10.15 Pozdravna reč  predsednika Ministarstva zdravlja

10.15 – 10.40  Šta je novo u dijagnozi i lečenju hronične plućne bolesti u cističnoj fibrozi – predavanje dr Predrag Minić

10.40 – 11.05 Cistična fibroza ekstrapulmonarni i nutritivni problemi – predavanje dr Nedeljko Radlović

11.05 – 11.30 CFTR gen – predavanje dr Dragica Radojković

11.30 – 11.50 Uloga medicinske sestre u praćenju bolesnika obolelih od cistične fibroze – predavanje Suzana Radeka

11.50 – 12.30 Pauza za osveženje

12.30 – 12.55 Fizikalna terapija kod osoba sa cističnom fibrozom – predavanje mr Marija Stanković

12.55 – 13.35 Demonstracija veština fizikalne terapije kod cistične fibroze – prakticni rad Valentina Pavković

13.35 – 13.50 Izlazni test i test evaluacije

13.50 – 13.55 Zatvaranje seminara