Energetska samomasaža

Vreme u kom živimo nameće nam ubrzan tempo življenja usled čega često zanemarujemo telo i signale koje nam ono šalje. Neredovna i nepravilna ishrana, nedovljno kretanja i stres blokiraju energetske kanale tela i osećaj zamora postao nam je redovan pratilac. Pod uticajem toksina i negativnih emocija naši organi luče štetne supstance, a čula su preopterećena brojnim informacijama. Energetskom samomasažom odmaramo čula, detoksikujemo organe i otklanjamo blokade u energetskim kanalima. Na ovaj način ojačavamo i podmlađujemo telo. Energetska samomasaža korisna je kako za starije tako i za mlađe osobe koje žele da uspore proces starenja. Samo jedna energetska samomasaža dovoljna je da primetite pozitivne promene u izgledu kože, prokrvljenosti i izdržljivosti tela, intenzivnijem osećaju ukusa, poboljšanom sluhu, prokrvljenijim desnima i poboljšanjem u funkcionisanju disajnog sistema. Uz adekvatna teorijska objašnjenja akcenat će biti na praktičnom izvođenju energetske samomasaže i na ovladavanju ovom drevnom istočnjačkom tehnikom.

Energetska samomasaža (ES) jedna je od tehnika Taoističke yoge (Tao Yin). Tehnika ES bazirana je na drevnom istočnjačkom pristupu koji telo smatra skupom različitih delova čije je funkcionisanje međusobno isprepleteno i koji su međuzavisni. Dakle, naše fizičko telo utiče na naš emotivni život, mentalne stavove itd.  Takođe, od naših stavova, raspoloženja itd. zavisi da li ćemo se i u kojoj meri baviti svojim telom. Osnova energetske samomasaže je dovođenje u sklad energija u fizičkom telu koje pored toga što obezbeđuju dobro zdravlje i mladolikost, uravnotežuju i nasu ličnost.

ES radimo tako sto određenim pokretima dovodimo energiju u dlanove.  Zatim, osoba svojim dlanovima, samomasažom prstiju i u manjoj meri kontrakcijom mišića stimuliše rad centralnog nervnog sistema, čula i organa. Pored stimulacije rada organa, deo energetske samomasaže su i određeni pokreti dlanovima koji dovode do detoksikacije i podmlađivanja organa. Dobrobiti su mnogostruke jer pored fizičkog zdravlja za koje su neophodni, organi služe i kao katalizator emocija. Npr. sve naše ljutnje odraziće se na našu jetru, strahovi na bubrege, nestrpljenje na srce itd. Obrnuto, detoksikacijom organa mi  veoma lako i jednostavno stavljamo pod kontrolu neželjene emocije i lako ih se oslobađamo.

Za savladavanje ove tehnike poželjno je proći obuku tokom koje se upoznamo sa vezom između čula, tela,emocija… Takođe, tokom ES koriste se tri akupresurne tačke koje je potrebno tačno locirati i zbog toga je veoma važno da imate stručno vođstvo. Nakon obuke koja je kratka i relatvino jednostavna ES osoba radi sama, kortisteći naučenu metodu.

ES preporučuje se svima koji žele da očuvaju zdravlje i mladost organizma i da uspore proces starenja. Npr. samomasažom lica  vrlo se efikasno prokrvljuje lice i vidljivo je smanjenje bora vec nakon 7 dana. Potrebno je od 2 minuta dnevno za samomasažu lica i do 20 minuta za samomasažu celog tela.

Napomena: Osobama koje imaju pejsmejker ili epilepsiju nije preporučljiva cela samomasaža već određeni njeni delovi koji se prilagode njima.