Perineum je veoma važan za naš organizam. To je grupa mišića koja obuhvata regiju oko vaginalnog otvora i anusa. Ligamenti i mišići perineuma čine pod stomaka i  pridržavaju stomak, bešiku, mokraćni kanal, rektum, grlić vagine i matericu i stoga imaju bitnu ulogu u seksualnom odnosu, mokrenju, defekaciji, porođaju i podržavanju organa male karlice(materice,mokraćne bešike…). Na koži perineuma takođe  su smešteni mnogi nervni završeci koji igraju važnu ulogu u seksualnoj stimulaciji i seksualnom odnosu.
Disbalans i poremećaj mišića perineuma dovodi do problema pri mokrenju (urinarne inkontinencije) i problema pri defekaciji (ano-rektalne inkontinencije), slabljenja (insuficijencije) vaginalnih mišića, kao i prolapsa (spada i ispadanja) organa male karlice (materice,mokraćne bešike..).

Reedukacija perineuma jePREVENTIVNO-DIJAGNOSTICKO-TERAPIJSKA metoda tretmana perineuma uz pomoc EMG-a, BIOFIDBEC-a i BIO-ELEKROSTIMULACIJE. Iz iskustva znamo da se povećanom mobilnošću  nekog mišića on jača i da potom bolje funkcioniše. To i jeste suština reedukacije perineuma. Pod dejstvom bio-elektrostimulacije mišića perineuma i vaginalnog kanala,određene mišićne strukture i tkiva  se vraćaju u prvobitan položaj, odnosno u stanje kakvo je bilo pre nastalog premećaja, bilo da je on uzrokovano porođajem ili je posledica prirodnog procesa starenja. Bio-elektrostimulacija, sem na perineum, deluje i na sfinktere mokraćne bešike, kao i na analni i poboljšava njihovu funkcionalnost i vraća u normalu..

Biofeedbec-početna i krajna merenja funkcionalnosti perineuma je individualna za svakog pacijenta i terapeutski okvir samog procesa reedukacije perineuma.

EMG(elektromiografija)-merenje električnog potencijala mišićnog vlakna perineuma i dobijanje povratnih podataka o patološkim promenama , sa mogućnošću usmeravanja i odabira određene terapeutske procedure reedukacije perineuma.

Dobro funkcionisanje perineuma i sfinktera štiti ženu od prolapsa, urinarne inkontinecije, analne inkontinencije, infekcija bakterijskog i virusnog porekla, kao i od rizika koji te infekcije nose, smanjuje ili skraćuje post-porođajni pelvično-karlični bol i pruža jednu bolju psiho-seksualnu sigurnost.


VIŠE  INFORMACIJA NA

http://www.centar-reedukacije.rs/