U toku školovanja fizioterapeut stiče bazična, osnovna znanja o pojedinim terapijskim procenama i tehnikama, koje može koristiti u svom tretmanu. Međutim, obrazovanje fizioterapeuta predstavlja jedan kontinuiran proces, koji treba da se nastavi i posle pohađanja škole. Različiti stručni skupovi, seminari, kongresi i kursevi omogućavaju fizioterapeutu da nastavi svoje obrazovanje i profesionalno se usavršava. Učenje i profesionalni razvoj fizioterapeuta tokom celog života ideja je vodilja kompletnog fizioterapeuta, kao i učešće u stalnom i kontinuiranom obrazovanju, koje doprinosi razvoju i unapređivanju kvaliteta terapijske prakse. U zavisnosti od ineresovanja i potrebe prakse, postoji veći izbor kurseva i seminara koji mogu unaprediti znanje fizioterapeuta.

Profesionalno usavršavanje fizioterapeuta koje je moguće pohađati kod  nas:

I Manuelne tehnike

Bazična relaks (klasična) masaža

-Limfna drenaža

-Yumeiho masaža

-Shiatsu

-Fascija

II AUTORIZOVANE TEHNIKE

-Propriocepitvna neuromuskularna facilitaija (PNF)

III Ostale tehnike

-TheraBand Akademija (traka, lopta, balanseri)

-Taping neuromuscolare

IV Gostujući seminar

-Muligan

-McKenzie metod

-Terapijski concept za decu sa senzomotornim oštećenjima

-Ciriax metod

-Feldenkrais