Prirodni magneti

Život na Zemlji  se razvijao pod uticajem mnogih faktora, među kojima značajno mesto zauzimaju električna i magnetna polja. Elektromagnetna polja koja nas okružuju imaju prirodno poreklo i spadaju u  prirodna elektromagnetna polja. Magnetizam se odnosi na sposobnost određenih tela da deluju na drugo telo. Ova moć privlačenja koji magneti imaju donekle je neuobičajena, jer ne slabi nakon oslobađanja energije, u normalnim vremenskim periodima i kontrolisanim uslovima. Jedan od osnovih zakona fizike je da se energija ne može stvoriti ni uništiti već samo može prelaziti iz jedng oblika u drugi. To znači da se energija prebacuje iz jednog stanja u drugo. Ali, magnet zadržava sva svojstva čak i kad je svoju energiju preneo na drugo telo. Fizička osobina svakog magneta je osobina polova. Poznato je da svaki magnet ima dva pola: severni i južni. Magnet je uvek bipolaran. Ako magnet presečemo na dva dela svaki od njih biće magnet za sebe, uvek će se na krajevima javiti dva različita pola.

Severni magnetni pol teži da vrati u ravnotežu, daje energiju, ublažava bol, smanjuje otoke, pozitivno dejstvo kod infekcija, reguliše krvni pritisak, umiruje nervni sistem, alkalizuje tkiva popravljajući snabdevanje ćelija kiseonikom, ubrzava zarastanje prelomljenih kostiju,….

Južni magnetni pol ima stimulativni efekat, pa može da pojača zapaljenje i bol. To je jedan od razloga što se retko upotrebljava u terapijske svrhe.

Prostor u kome deluje magnetne sile predstavlja magnetno polje. Ono se određuje linijama sila. One polaze sa severnog pola i završavaju se na njegovom južnom polu. Magnetna sila predstavlja kretanje elektrona u obliku luka sa jednog pola magneta na drugi. U blizini polova magnetno polje je najjače, tj. sila privlačenja ili odbijanja je najsnažnija.

Magnetna sila se oseća kada se dva magneta drže blizu jedan drugog pa se oseća privlačenje ili odbijanje. Udaljavanjem od magnetnog objekta ova sila se rapidno smanjuje, pa je najbolje držati magnet uz telo.

Jedinica za jačinu magnetnog polja je gaus (G). Tesla (T) je novija jedinica. Koriste se obe jedinice, jer se jačina magneta koji su dostupni na tržištu meri u G.

Postoje prirodni i veštački magneti. Prirodni su sačinjeni od rude magnetita, koja se sastoji od gvožđa i njegovih oksida. Prirodni magneti emituju konstantno homogeno magnetno polje.

Postoje četiri vrste modernih magneta široke primene, svaki od njih zasnovan na drugačijoj strukturi materijala. To su: Feritni ili keramički magneti (izrađeni od organskih i mineralnih materija – gips, kaučuk), napunjeni feritom barija; Alniko magneti (legura aluminijuma, nikla, gvožđa, kobalta i bakra), Samarijum – kobalt magneti i Neodijumski magneti (najnoviji, sastoje se od legure bora (20%) i neodijuma (80%)).

U nakit se ugrađuje neodijumski magnet, prirodni stalni magnet, jedan od najjačih prirodnih magneta, jer čuva magnetizam jako dugo, za 100 godina izgubi samo 1% svoje snage.

Sredstva i načini primene magnetoterapije

Magnetni štapići, podmetači i kodirani magneti (sredstva za magnetisanje vode): sa hemijske tačke gledišta voda je čudesna tečnost sama po sebi, drugačijih osobina od svih naizgled sličnih tečnosti. Postoji razlika između vode sa česme i magnetne, revitalizovane vode. Magnetna voda predstavlja živu vodu, najsličniju izvorskoj. Pod uticajem magneta voda menja svoju strukturu. Dobija sitniju i jednobrazniju strukturu, što znatno pojačava njenu biološku aktivnost. Tako usitnjeni molekuli vode brže prolaze kroz  ćelijsku membranu i hidriraju ćeliju, odnoseći toksične materije obnavljajući njene funkcije. Ova voda ima veliku količinu negativnih jona koji okrepljuju naš organizam, za razliku od pozitivnih jona koji se javljaju u sredini gde ima dosta električnih aparata koji nas čine umornim, depresivnim. Najbolji način da se vodi vrati magnetno svojstvo je veoma jednostavan, upotrebom sredstava za njeno magnetisanje. To su magnetni štapići ili podmetači, a najbolji rezultat se postiže kada se voda magnetiše dvopolno. Direktnim stavljanjem u vodu za nekoliko sekundi postiže se magnetisanje vodenih dipola. Jednom magnetisana voda ostaje u tom stanju oko 30h. Prepopručuje se uzimanje oko 2 l magnetisane vode na dan. Na isti način mogu se magnetisati i druga pića uključujući sokove, limunadu pa i alkoholna pića. U slučaju zagrevanja tečnosti magnetna svojstva slabe, a nakon ključanja gube se potpuno. Postavljanjem kodiranih magneta na mesta ulaska vode u stan ili prostorije sprečava se taloženje vode po cevima i bojlerima.

Lutajuće srce: sastoji se iz dva dela (srca koje sadrži magnet i dodatka tj. dela koji ga fiksira). Srce se postavlja tako što se na telo prislanja obeleženi, severni pol. Između srca i fiksatora nalazi se odeća.

Magnetni nakit: kako se magnetni impulsi prenose i preko meridijana akupunkturnog sistema, najbolje je nositi magnete na ručnim ili nožnim zglobovima,magnetni-nakit oko vrata ili na ušima. Tu prolazi najveći deo tih meridijana, a ujedno je i najbolja prokrvljenost, pa se magnetiše i krvna struja, posebno eritrociti koji se u magnetnom polju razdvajaju, postajući mnogo funkcionalniji. Magnetni nakit se nosi na istim mestima kao i klasičan nakit.

Bakarni magnetni nakit: odavno je poznato da bakar ima određena antibakterijska svojstva. Koristi se u obliku narukvice i lutajućeg srca.

magnetni bandažer

Magnetni povezi i bandažeri od neoprena: proizvedeni od mekanog elastičnog materijala neoprena, u kojima se nalaze stalni magneti okrenuti severnim polom ka telu. Broj magneta, njihova veličina i raspored variraju od dela tela, tj veličine zgloba koji se tretiraju. Nosi se do pojavljivanja pozitivnih efekata, do prestanka ili smanjenja bola.

Magnetni ulošci za obuću: dizajnirani su tako da stimulišu akupresurne zone tabana na dva načina:  magnetnim poljem i masažom. Deluju na biološke aktivne tačke stopala. Proizvedeni su od tankog elastičnog materijala, unutar uloška postavljeni su magneti raspoređeni po celoj površini.

Magnetne klipse: namenjene su za aurikuloterapiju (terapija delovanja na ušnu školjku) u kućnim uslovima, kombinujući stalno magnetno polje i pritisak. Napravljene po specijalnoj tehnologiji, sastoje se od plastičnog prstena i stalnih magneta. Postavljaju se na biološki aktivne tačke u zoni uha prema priloženoj šemi, simetrično obostrano ili na jednoj strani na 3 ili 4 tačke.

magnetna-stipaljka-za-nosMagnetna štipaljka za nos protiv hrkanja: efikasno stimuliše nervne završetke nosa i na taj način  otvara nosne prolaze sprečavajući hrkanje. Izrađena je od čistih i netoksičnih materijala. Na prednjoj strani štipaljke smešteni su prirodni magneti.

Preporučuje se da se uz nošenje magneta popije po čaša vode na svakih sat vremena, tako da se unese dovoljna količina tečnosti za maksimalan efekat magneta.Pripremila: mr Marija Trajkov

Korišćena literatura: “Osnovi magnetobiologije”-B.Lažetić,”Bukvar o magnetoterapiji”-J.Kunosić,I.Đamić,”Praktikum fizikalne terapije”-D.Kunej,T.Stanković,”Primena prirodnih magneta”(diplomski rad)-J.Gavrić