PNF program spada u posle diplomske studije, a samim tim u obrazovni sistem koji se NE AKREDITUJE, ved tehnike same po sebi kao autorizovane metode predstavljaju specijalizaciju kojom se stiče viši stepen obrazovanja (VIb).

Sistemom obrazovanja u Srbiji je predviđeno da nakon završetka Strukovnih studija, postoji mogudnost nastavka usavršavanja i školovanja. PNF tehnike predstavljaju posle diplomsko usavršavanje i specijalizaciju fizioterapeuta.
Edukacija de se odvijati kroz organizovane kurseve, predavanja i radionice u saradnji sa IPNFA instruktorima koji de predavati u našoj zemlji.
Ove međunarodno priznate elitne tehnike fizioterapeuta se uče i razvijaju u nekoliko faza:
– Basic level (osnovni nivo) 1 i 2 u trajanju od 10 dana
– Advanced Levels (napredni nivoi):
– PNF3: u trajanju od 5 dana. Ovaj nivo savladavaju fizioterapeuti koji su prošli osnovni 1 i 2 nivo, s tim da je od završetka osnovnog nivoa do početka naprednog prošlo najmanje 6 meseci;
– PNF4: u trajanju od 5 dana predstavlja rešavanje konkretnih kliničkih stanja i problema u oblasti ortopedije i neurologije. Neophodno je da prođe najmanje 6 meseci od završenog PNF3;
– PNF3B:Alternativa za PNF4 i može se završiti sa različitim instruktorom u odnosu na PNF3;
– PNF5: Nivo dobijanja sertifikata i diplome “IPNFA certified PNF Therapist”

PNF program spada u posle diplomske studije, a samim tim u obrazovni sistem koji se NE AKREDITUJE, ved tehnike same po sebi kao autorizovane metode predstavljaju specijalizaciju kojom se stiče viši stepen obrazovanja (VIb). Sistemom obrazovanja u Srbiji je predviđeno da nakon završetka Strukovnih studija, postoji mogudnost nastavka usavršavanja i školovanja. PNF tehnike predstavljaju posle diplomsko usavršavanje i specijalizaciju fizioterapeuta. Edukacija de se odvijati kroz organizovane kurseve,predavanja i radionice u saradnji sa IPNFA instruktorima koji de predavati u našoj zemlji. Ove međunarodno priznate elitne tehnike fizioterapeuta se uče i razvijaju unekoliko faza:- Basic level (osnovni nivo) 1 i 2 u trajanju od 10 dana;- Advanced Levels (napredni nivoi):- PNF3: u trajanju od 5 dana. Ovaj nivo savladavaju fizioterapeuti koji su prošli osnovni 1 i 2 nivo,s tim da je od završetka osnovnog nivoa do početka naprednog prošlo najmanje 6 meseci;- PNF4: u trajanju od 5 dana predstavlja rešavanje konkretnih kliničkih stanja i problema u oblasti ortopedije i neurologije. Neophodno je da prođe najmanje 6 meseci od završenog PNF3;- PNF3B:Alternativa za PNF4 i može se završiti sa različitim instruktorom u odnosu na PNF3;- PNF5: Nivo dobijanja sertifikata i diplome “IPNFA certified PNF Therapist”

Bazični 1+2 PNF je zakazan za januar i jun 2012. u Beogradu.

Predavač je Zdenka Šefman,advanced IPNFA instructor.

Broj mesta je ograničen na 16-20 polaznika.

Prijave za kurseve možete vršiti pismeno ili usmeno na telefone i adrese “PNF Asocijacije Srbije”

“PNF Asocijacija Srbija” pejakovicmarko@open.telekom.rs

063/272-485 Pejaković Marko


Cena bazičnog 1+2 PNF kursa je 500 eura u dinarskoj protivvrednosti (cena obuhvata PNF1 i PNF2 tj. 10 dana kursa) .

Cena naprednog PNF3 kursa je 400 eura u dinarskoj protivvrednosti,u trajanju od 5 dana.

Napredni nivoi PNF-a 3B i 4 de biti organizovani u skladu sa potrebama i progresom edukacije na nižim nivoima.

Sve uplate se vrše na račun “PNF Asocijacija Srbija”:

Primalac: “PNF Asocijacija Srbija”,Brade Jugovića 2,Pančevo

Br.računa 240-0000000001706-88 Findomestic Banka AD Beograd

Svrha uplate: Troškovi učešda na PNF kursu

Moguće je plaćanje u više rata,s tim da je poslednja uplata 5 dana pre početka kursa.

Srdačan pozdrav,

VFT Pejakovid Marko

Osnivač “PNF Asocijacija Srbija”