Peti Kongres fizioterapeuta Srbije

V Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 14. do 16. oktobra 2011. godine u Hotelu „Breza“, u Vrnjačkoj Banji. Kongres je trajao 3 dana, prikazano 34 usmena rada i 30  poster prezentacije.

Uvodna predavanja:

Prof. dr Ksenija Bošković (Klinika za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine, Medicinski fakultet, Novi Sad) – Važnost i značaj mera prevencije u borbi protiv osteoporoze

Prim.dr sc med Srbislav Stevanović (Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, Beograd) – Savremeni aspekti rehabilitacije u pedijatriji

Mr sc Leposava Jovanović (predavač, Visoka zdrastvena škola strukovnih studija, Zemun) – Dete, roditelj, fizioterapeut

M.Muftić (Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet  Sarajevo, Bosna i Hercegovina) – Pedobarografija

Mr sc Hille Maas – K-Taping in pediatrics

PETI KONGRES FIZIOTERAPEUTA SRBIJE – RADOVI:

 • Zakonska regulacija fizioterapeutske profesije u EU, zašto i kako? (Grubišić M., Hrvatska komora fizioterapeuta)
 • Okupaciona terapija  Model:osoba-okolina-okupacija/aktivnost (Avdović J., Javna ustanova Doma zdravlja Kanton, Sarajevo, BIH)
 • Usporedba modernih hands-on sa hands-off manuelnim tehnikama (Naglić O., Klinička bolnica ”Merkur”, Zagreb, Hrvatska)
 • Uloga radnog terapeuta u prevenciji padova starijih osoba (Kecman M., Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Stavovi fizioterapeuta o dečijoj rehabilitaciji u Srbiji (Đurić D., Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju  „Prof. Dr. Cvetko Brajović, Beograd)
 • Kineziterapijski tretman nakon hirurški zbrinutog pectus excavatuma metodom po  nuss-u (Lačanski N., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Protetička habilitacija dece sa longitudinalnim nedostatkom femura (Vitaz M., Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd)
 • Autogena drenaža kod osoba sa cističnom fibrozom (Pavković V., Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd,  Stanković M., Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd)
 • Trodimenzionalni tretman skolioza (Katunac Lj., Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, Beograd,Đurić D., Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju  „Prof. Dr. Cvetko Brajović, Beograd)
 • Tehnike jačanja mišića kod dece nakon operativno lečenog razvojnog poremećaja kuka (Potić Z., Stevanović M., Garić R., Institut za ortopedsko hiruške bolesti ”Banjica”, Beograd)
 • Habilitacioni tretman dece sa artrogripozom (Đorđević M., Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Značaj ranog  fizikalnog lečenja pes eqinovarus congenitus (Đorić D., Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd)
 • Primena koncepta tenzegriteta u kineziterapiji (Pešić M., Institut ”Niška Banja”, Niška Banja)
 • Osteoporoza-prevencija i lečenje (Urošević  S., Josifović N., Tosaković M., Ninić V., Institut za rehabilitaciju, Beograd) 
 • Fizička aktivnost za prevenciju  i lečenje osteoporoze (Sjekloća T., Božilov S., Institut za lečenje i rehabilitaciju ”Nišku Banju”, Niška Banja)
 • Uloga kineziterapije na smanjenje rizika od fraktura kod obolelih od osteoporoze (Stojadinović J.,Božilov C., Jovanović B., Institut za lečenje i rehabilitaciju ”Nišku Banju”, Niška Banja)
 • Značaj kineziterapije u prevenciji osteoporoze (Kulušić M., Marković B., Jovanović M., Specijalna bolnica ya rehabilitaciju ”Termal” , Vrdnik)
 • Analiza uzorka  pacijenta obolelih od osteporoze lečenih u ZC Kruševac (Vasiljević R., Zdravstveni centar, Kruševac)
 • Rehabilitacija pacijenata kod povrede ahilove tetive (Jovičić I., Arsenijević S., Gradski centar za fizičku kulturu, Beograd)
 • Syndrome piriforme i metoda izbora u njegovom lečenju (Nikolić A., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)
 • Mobilizacija patele (Stjepanović M., Ambulanta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju „Activo“ , Beograd)
 • Prelom kuka-da li priroda pravi diskriminaciju polova? (Pujić D., Zec S., Vučeljić D., Janićijević N., Jovašević S., Mihailović Lj., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA, Beograd)
 • Funkcionalna obuka u korišćenju potkolene proteze (Matović  G., Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd)
 • Tehnike postizometrijske relakscije kod pacijenta sa ortoartritisom kuka (Jovanović C., Djurović A., VMA, Beograd)
 • Bol i menanđžment bola kod opekotina u akutnoj fazi (Arsenijević V., Delić D., Djordjević B., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)
 • Efekti intermitentne pneumatske kompresije u terapiji limfedema ruke (Kanjuh Z., Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Analiza posture studenata-budućih fizioterapeuta (Stanković M., Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd, Kljajić D., Arsić S., Visoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija)
 • Uticaj kineziterapije kod pacijenta sa senzomotornom hereveditarnom neuropatijom tip 1 (Mitrović  E., Bužas S., Peleš S., Specijalna bolnica za rehabilitaciju ”Termal”, Vrdnik)
 • Značaj rane rehabilitacije kod obolelih od karcinoma dojke (Ćupić D., Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd)
 • Primena PNF-a i jumeiho  metode kod pacijentkinja (Petrović  M., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)
 • Limfna drenaža pacijenata uz pomoć limfatik aparata (Vesić V., Jovanović B., Institut za lečenje i rehabilitaciju ”Niška Banja”, Niška Banja)
 • Novi pristup u obuci hoda sa rasterećenom jednom nogom i varijacije (Popović D., Jovanović B., Institut za lečenje i rehabilitaciju ”Niška Banja”, Niška Banja)
 • Folanom do zdravog potomstva (Trbojević  I., Klinika ya rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović”, Beograd)
 • Usklađivanje standarda KME u fizioterapeutskoj praksi republike Srbije sa standardima KME fizioterapeutske prakse u svetu (Obradović N., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)

Poster prezentacije

 • Obuka hoda pacijenta sa “Inteligentnom” protezom (Radotić M., Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd)
 • Prikaz kliničkih test-protokola u ispitivanju etiologije padova kod osteoporoze (Jovanović B., Božilov S., Stojadinović J., Institut za lečenje i rehabilitaciju ”Nišku Banju”, Niška Banja)
 • Edukacija pacijenta sa prelomom nadlaktice kao posledica osteoporoze (Balint G., Opšta bolnica, Senta)
 • Rehabilitacija pacijenta sa ankilozirajućim spondilitisom (Kulušić M., Marković B., Jovanović M., Specijalna bolnica za rehabilitaciju ”Termal”, Vrdnik)
 • Značaj kineziterapije kod pacijenta sa ugrađenom endoprotezom kolena (Mitrović E., Specijalna bolnica za rehabilitaciju ”Termal”, Vrdnik)
 • Bez oslonca nakon operativnog lečenja preloma kuka-veliki problem:da ili ne? (Mihailović Lj., Vukomanović A., Zec S., Vučeljić D., Janićijević N., Jovašević S., Pujić D., VMA, Beograd)
 • Značaj rane rehabilitacije u lečenju urinarne inkontinencije (Milić Z., Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Primena kineziotejpinga kod bolesnika sa hematomom nakon parcijalne rupture mišića zadnje lože natkolenice (Pljaskić Martinović R., Klinički centar Srbije, Beograd)
 • Kineziterapijski pristup lumbalnom sindromu (Stanimirović B., Stjepanović M., Andjelkov S., Živojinović I., Ambulanta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju ”Activo”, Beograd)
 • Kineziterapijski pristup nakon operativnog lečenja LCA, prikaz slučaja (Ozren D., Zavod za fizikalnu mrdicinu i rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Republika Srpska, BIH)
 • Funkcionalni status kod epikondilitisa i prednost primene kinezitejping metode (Andjelkov S., Stjepanović M., Živojinović I., Stanimirović B., Ambulanta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju ”Activo”, Beograd)
 • Primena SPINESCAN u fizioterapeutskoj praksi (Milanović S., Centar za korektivnu gimnastiku SM, Popović G., Boljević V., Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ”Tens”, Beograd)
 • Rehabilitacija pacijenata sa deformitetom kičmenog stuba i donjih ekstremiteta u CBR centrima (Operhal D., J.U. Dom zdravlja Novi Grad, CBR Saraj Polje, Kanton Sarajevo)
 • Uloga fizioterapeuta u prevenciji i lečenju sekundarnog limfedema nakon mastektomije (Potić S., Opšta bolnica, Senta)
 • Uticaj obostrano i simetrično skraćenog mišića iliopsoasa na lumbalnu lordozu kod posturalne insuficijencije (Ivetić M., Dom zdravlja ”Novi Sad”. Novi Sad)
 • Urođeni tortikolis ( Vuković Z., Opšta bolnica, Senta)
 • Lopta kao rekvizit u stimulaciji psihomotornog  razvoja bebe (Petrušić M., Opšta bolnica, Senta)
 • Rani kiniziterapijski tretman kod pacijentkinja porođenih carskim rezom (Lačanski N., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Uloga rane rehabilitacije u sprečavanju postpartalnih komplikacija nakonvaginalnog porođaja (Krivokuća J., Klinički centar Vojovdine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Veza deformiteta kičmenog  stuba kod dece i adolescenata sa deformitetima vrata i stopala kod odojčadi (Tošaković M., Ninić V., Josifović N., Urošević S., Institut za rehabilitaciju ”Selers”, Mladenovac)
 • Naša iskustva u primeni kineziterapije kod dece sa nepravilnom posturom (Arsenijević S., Jovičić I., Gradski centar za fizičku kulturu, ambulanta, Deligradska 27, Beograd)
 • Efekti PNF tehnike i tehnike trakcije kod pacijenata sa osteoartritisom kuka (Stevanović M., Djurović A., Vukomanović A., VMA, Beograd)
 • Priprema za porođaj (Đorđević A., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Fizioterapevtska procenka i ergonomski pristap kaj zaboluvanja na muskulo-skeletnoit  sistem (Sanevski G., Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Skopje, Makedonija)
 • Lumbalna i cervikalana trakcicka dekompesivna terapija (Conevska E., Antevska E., Kuzarevska Dimkovska M., Zavod za fizikalna medicina i rehabilitacija, Skopje, Makedonija)
 • Nastanak deformacija kičmenog stuba kao posledica nelečenog kongenitalnog tortokolisa-prikaz slučaja (Ninić V., Tošaković M., Urošević S., Josifović N., Institu za rehabilitaciju – Beograd, centar “Selters” Mladenovac)
 • Struktura i učestlost oboljenja terapeuta u institutu za rehabilitaciju “Selters” (Josifović N., Urošević S., Ninić V.,Institu za rehabilitaciju – Beograd, centar “Selters” Mladenovac)
 • Rehabilitacija pacijenta sa transtibijalnom amputacijom i peronealnom mišićnom atrofijom-M.CHARCOT-MARIE-TOOTH (Stevović N., Marković M., Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd)
 • Tortikolis – aktivan pristup rehabilitaciji (Živojinović I., Stjepanović M., Andjelkov S., Stanimirović B., Ambulanta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju ”Activo”, Beograd)
 • Kineziterapijski pristup nakon rupture ahilove tetive – prikaz slučaja (Trninić B., Krulj S., Zavod za fizikalnu mrdicinu i rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Republika Srpska, BIH)

Pripremila: mr  Marija Trajkov

Preuzeto iz knjige sažetaka (Društvo fizioterapeuta Srbije)