Sigurnosna vrata

Sigurnosna vrata Beovrata plus

Prodaja sigurnosnih vrata uz ekspresnu isporuku, efikasnu ugradnju, servis i garanciju. Vrhunska sigurnost, stručna ugradnja i zaključavanje pouzdanim bravama.

Sigurnosna vrata prodaja i ugradnja

Standard i LUX kategorije sigurnosna vrata Beovrata plus – standard predstavljaju liniju proizvoda sa početnom cenom od 120 eur srednjeg stepena sigurnosti i pripadaju premium klasi sigurnosnih vrata. Ojačana struktura vrata debelim limom i vrhunski mehanizam zabravljivanja uz odlične brave nude visoke sigurnosne performanse ovih vrata i pružaju osećaj sigurnosti.

Tepih trava

Tepih trava

Sadnja tepih trave je presađivanje gotovog busena trave u baštu ili dvorište ili bilo koju drugu površinu gde je to potrebno

Obična zasađena trava se teštko održava a za sadnju tepih trave nije potreban dug vremenski period i manje je zahtevan od obične trave. Ozelenjavanje zemljišta tepih travom znači da nećete imate problema sa korovom i drugim sličnim problemima.

Prednost tepih trave je što se može postaviti  bilo kadai i u bilo koje godišnje doba kada poželite da postavite tepih travnjak. Pre postavljanja novog tepih travnjaka obavezno se đubri zemljište i niveliše površina i otklanjaju se razne nečistoće koje mogu da ometaju dalji razvoj tepih trave.

Balans

Pod posturalnom kontrolom podrazumevamo orijentaciju i balans. Orijentacija je podešavanje glave i tela na uspravan položaj, a balans je sposobnost da se održi centar gravitacije u odnosu na osnovu oslonca. Posturalna kontrola se postiže centralnom [...]

Seminar o cističnoj fibrozi

II Seminar posvećen osobama sa cističnom  fibrozom Novi Sad, 23.11.2011. Satnica 13.50 - 14.00   Ulazni test 14.00 - 14.05  Pozdravana reč predsednika CF Vojvodine Osmeh 14.05 - 14.15  Pozdravna reč  predsednika Ministarstva zdravlja 14.15 [...]

Kulturološka adaptacija testova

Interesovanje za kulturološkom adaptacijom testova i upitnika za procenu i funkcionalna  merenja na međunarodnom nivou rapidno raste u oblasti medicine i zdravstvenih službi. Postoji povećana potreba za prevodima upitnika, skala za procenu i funkcionalnih testova [...]

Respiracija

Od prvog slabašnog udaha novorođenčeta pa do poslednjeg daha umirućeg čoveka teče veoma duga priča neprekidnog disanja. Disanje se smatra jednom od najvažnijih funkcija tela jer sve ostale funkcije zavise od njega. Od disanja ne [...]

PNF Bazični nivo

PNF program spada u posle diplomske studije, a samim tim u obrazovni sistem koji se NE AKREDITUJE, ved tehnike same po sebi kao autorizovane metode predstavljaju specijalizaciju kojom se stiče viši stepen obrazovanja (VIb). Sistemom [...]

KURS NEUROMIŠIĆNOG TEJPINGA

UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA I MEDISPORT Organizuju KURS NEUROMIŠIĆNOG TEJPINGA TNM – 1. nivo (od ukupno dva nivoa) PRIMENA KINESIOLOGY TRAKA U FIZIKALNOJ TERAPIJI Instruktor : Aleksandar Nikolić, dipl. defektolog, viši fizioterapeut Datum :  26.-27. novembar [...]

Fizioterapija

"FIZIOTERAPIJA" SOS KANAL I MEDISPORT predstavljaju prvu emisiju posvećenu fizioterapiji i fizioterapeutima Prva emisija posvećena fizioterapeutima emituje se od 2010. godine na SOS kanalu. Urednik emisije "FIZIOTERAPIJA" je Aleksandar Kovandžić, dugogodišnji novinar SOS kanala, uz [...]

Back in Balance

Višegodišnjim iskustvom rada sa napetim ledjima kombinujući mnogobrojne tehnike sa istoka i zapada ( shiatsu, ayurveda, yumeiho, miofascijalna tehnika, lomi-lomi...) kreirali smo pristup koji daje izvanredan učinak rešavajući ovaj problem. Rad zasnivamo na tri sistema: [...]

Sindrom ukrućenog ramena

Frozen Shoulder („smrznuto rame“, ukrućeno rame ili bolest zglobne čaure – adhezivini kapsulitis) je sindrom koga karakteriše bol i ograničeni aktivni pokreti u ramenom zglobu. Uzrok je nepoznat. Javlja se najčešće u populaciji od 40 [...]

Zdravstveni sistem Srbije

Zdravstveni sistem Srbije - Evropski modeli finasiranja Kako u evropskoj praksi funkcionišu modeli finansiranja zdravstvenog sistema, i na koji način je privatni zdravstveni sistem uključen u taj proces? Koji modeli javno-privatnog partnerstva u sektoru zdravstvenih usluga mogu biti [...]

McKenzie tečaj

Mnogi fizioterapeuti znaju za MeKenzi Metod koji se koristi u fizikalnoj terapiji, kao i za vežbe za bol u leđima ili bol u vratu, ali nisu sigurni šta su tačno ciljevi programa i šta vežbe [...]

Seminar Fascija

Drugi Seminar Fascija Drugi po redu seminar Fascija održan je  u organizaciji Društva FT Srbije 0d 21. do 23. januara 2011. u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi, Donska 27-29 u Beogradu. (Kurs održali: Mira Mitrović (VFT, KT  praktičar, Theraband [...]

Interferentne struje

Pri  prolasku  električne  struje  kroz  čovečiji  organizam  razna  tkiva  se  ponašaju  različito,  što  se  objašnjava  nejednakom  propustljivošću  ćelijske  membrane.  Tkiva  koja  sadrže  više  tečnosti  pružaju  manji  otpor  proticanju  električne  struje  što  znači  da su  bolji  [...]

Stimulacija prevremeno rođene dece

Specifičnosti važne za stimulaciju prevremeno rođene dece u najranijem uzrastu Proučavanje  odnosa biološke nezrelosti prevremeno rođene dece i uticaja sredinske stimulacije ima teorijski i praktični značaj koji određuje pravilan način nege i primenu strategija koje  [...]

Yumeiho

Yumeiho ili specijlana orijentalna božanstvena masaža, koja se koristi u fizioterapiji, je poseban vid opšte masaže gde se primenjuje neki od osnovnih masažnih hvatova, kao što su gnječenje – pritiskanjem, trljanej i lupkanje. Uz primenu [...]

Load More Posts