BIODOZA

*BIODOZA SE ODREĐUJE PRE TERAPIJSKE PRIMENE UV ZRAKA.
*BIODOZA  JE VREME ZRAČENJA ZA KOJE UV ZRACI IZ  POZNATOG IZVORA, SA ODREĐENOG RASTOJANJA, IZAZIVAJU NA KOŽI TEK PRIMETAN ERITEM.
*BIODOZA SE IZRAŽAVA U MINUTIMA.
*NA OSNOVU BIODOZE LEKAR ODREĐUJE TERAPIJSKU DOZU ZRAČENJA SUBERITEMNU, ERITEMNU.

IZVOR UV ZRAKA

*KVARC LAMPA JE VEŠTAČKI IZVOR UV ZRAKA. OSNOVNI DEO JE KVARCNI BRENER – CEV OD  KVARCNOG STAKLA (KOJE PROPUŠTA UV) ISPUNJENA PAROM ARGONA I ŽIVE, NA KRAJEVIMA CEVI NALAZE SE ELEKTRODE VEZANE U STRUJNO KOLO. USPOSTAVLJANJEM SRUJNOG KOLA KROZ ŽIVINU PARU EMITUJU SE UV ZRACI. SNAGA BRENERA ZAVISI OD MODELA LAMPE OD  100 – 600W, PORTABL ILI STATIVNI MODEL LAMPE. KONKAVNI REFLEKTOR – POLIRAN I HROMIRAN, OMOGUĆAVA BOLJU REFLEKSIJU. PAŽLJIVO RUKOVATI  LAMPOM.

UPOZORENJA PRI RADU

*BRENER JE OSETLJIV NA MEHANIČKE POTRESE, BESPREKORNO ČIST, BEZ MASNOĆA, PRAŠINE. STAROST BRENERA I ŽIVIN OKSID (KAO POSLEDICA PRODORA VAZDUHA U UNUTRAŠNJOST BRENERA) SMANJUJU EMISIONU SNAGU DO 50%.

MATERIJAL ZA RAD

*BIODOZIMETAR, KOMAD GUMIRANOG ILI DEBLJEG PLATNA SA TRI ILI VIŠE OTVORA DIMENZIJE 0,5X1,5cm, NEKOLIKO PLATNENIH KOMPRESA ZA POKRIVANJE, ZAŠTITNE NAOČARE ZA PACIJENTA I TERAPEUTA, CENTIMETARSKA PANTLJIKA, HRONOMETAR/ ŠTOPERICA, POVESKE ZA FIKSACIJU.

PSIHOFIZIČKA PRIPREMA PACIJENTA

*PACIJENT ZAUZIMA ODGOVARAJUĆI POLOŽAJ, SEDEĆI. OBJASNITI POSTUPAK I ŠTA DA OČEKUJE U TOKU APLIKACIJE. INSPEKCIJA KOŽE VOLARNE STRANE PODLAKTA ČIJA JE OSETLJIVOST NA UV JEDNAKA SREDNJOJ VREDNOSTI OSETLJIVOSTI KOŽE CELOG TELA. KOŽA JE ČISTA, NEOŠTEĆENA, SUVA.

TEHNIKA ODREĐIVANJA BIODOZE

– POSTAVITI I FIKSIRATI BIODOZIMETAR (BLISKO UZ KOŽU)

– PREKRITI SVE OTVORE BIODOZIMETRA KOMPRESOM

– PREKRITI SVE OTKRIVENE REGIJE TELA U BLIZINI

– PACIJENT STAVLJA ZAŠTITNE NAOČARE, KAO I TERAPEUT

– KVARCNU PORTABL LAMPU, tj. BRENER POSTAVITI POD UGLOM OD 90°, PARALELNO U ODNOSU NA OTVORE BIODOZIMETRA

– UDALJENOST ZAVISI OD  JAČINE I STAROSTI BRENERA

– UKLJUČITI LAMPU I SAČEKATI DA SE ZAGREJE

– OTKRITI PRVO POLJE I ZRAČITI 2 MINUTA  (hronometаr)

– OTKRITI DRUGO POLJE I OBA POLJA ZRAČITI  1MINUT (hronometаr)

– OTKRITI TREĆE POLJE I SVA TRI POLJA ZRAČITI JOŠ 1 MINUT

*UKUPNO:

PRVO POLJE: 4 min, DRUGO POLJE:  2 min, TREĆE POLJE:  1 min

ZAVRŠNA FAZA

*PREKRITI BIODOZIMETAR KOMPRESOM, ISKLJUČITI LAMPU, SKINUTI NAOČARE I OSTALI MATERIJAL, IZVRŠITI INSPEKCIJU KOŽE, UPUTITI PACIJENTA DA ZRAČENO MESTO NE PERE, NE MAŽE I NE IZLAŽE SUNCU, DA ĆE SE POSLE PAR SATI JAVITI CRVENILO (LATENTNI PERIOD). PACIJENT SLEDEĆEG DANA  DOLAZI NA OČITAVANJE BIODOZE.

eritem_biodozaOČITAVANJE BIODOZE
*NA OČITAVANJU TRAŽIMO  POLJE NA KOŽI GDE SE JAVIO JADVA VIDLJIVI, INICIJALNI ERITEM. VREME ZRAČENJA TOG POLJA PREDSTAVLJA BIODOZU – INDIVIDUALNU DOZU (ID).
MOGUĆE GREŠKE PRI RADU
*RAZDALJINA IZMEĐU BRENERA I BIODOZIMETRA NIJE PRECIZNO UTVRĐENA LAMPA NIJE DOVOLJNO ZAGREJANA. PACIJENT NIJE UPUĆEN DA ZRAČENO MESTO NE PERE I NE MAŽE.
*KOD PONOVLJENOG ZRAČENJA, USLED NEUSPELE BIODOZE, MORAJU SE PRECIZNO ODREDITI NOVI PARAMETRI – RASTOJANJE I VREME.

TEHNIKA ODREĐIVANJA BIODOZE

Pripremila: Ljljilana Šimpraga