Obrazovanje fizioterapeuta je kontinuirani proces učenja, koji započinje upisom u specijalizovanu školu za fizioterapeute, a završava se povlačenjem iz aktivne terapijske prakse. Cilj obrazovanja fizioterapeuta je kontinuirani profesionalni razvoj kao uslov za obavljanje profesionalne prakse bez ograničenja. Plan obrazovanja fizioterapeuta treba da bude usklađen sa zdravstvenim i društvenim potrebama države u kojoj se obrazuju. Ciljevi, sadržaji, forma i evaluacija obrazovnih programa fizioterapeuta odgovornost su škola i fakulteta, ali u njih treba aktivno uključiti i nacionalna udruženja fizioterapeuta. U našoj zemlji obrazovanje fizioterapeuta započinje srednjom školom, a završava se na visokoj školi strukovnih studija. Postoje brojne srednje i visoke škole u Beogradu i u ostalim gradovima. Dalje naučno usavršavanje fizioterapeuta može se nastaviti na  fakultetima, koji su srodni, a najčešće je to Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Pripremila: mr  Marija Trajkov