Medicinska škola ’’Beograd’’
Deligradska 31, Beograd
Telefon: 011/2684544, 011/2685863
Direktor škole: spec.menadž.obraz. Nada Trifković, prof.

Novembra 2009.godine proslavili smo 110 godina postojanja


U našoj školi postoje sledeći obrazovni profili:
–    Fizioterapeutski tehničar
–    Pedijatrijska sestra tehničar
–    Medicinska sestra vaspitač
–    Ginekološko akušerska sestra

Obrazovni profil za koji se godinama unazad traži mesto u klupi više

Fizioterapeutski tehničar – mi smo škola i  usmerenje sa tradicijom

Obrazovni profil FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR postoji od 1974 godine.
Mnoge kolege fizioterapeuti, lekari, sručnjaci, stotine učenika započelo je svoje školovanje i obrazovanje upravo ovim usmerenjem.
Mnogi bivši učenici sada čine kolektiv ove škole.

Pored nastavnika opšteobrazovanih i stručnih predmeta, lekara specijalista, aktiv nastavnika fizioterapeutskog obrazovnog profila čine lekari fizijatri i nastavnici vežbi.
Mi smo po obrazovanju viši fizioterapeuti, strukovni fizioterapeuti, somatopedi, sa stečenom licencom za rad u zdravstvu i obrazovanju i iskustvom u struci.
Ono sto izdvaja nas, kao nastavnike, jeste iskustvo u nastavi i radu sa učenicima. Kroz seminare i literaturu pratimo dešavanja u rehabilitaciji i u oblasti nastave i pažljivo ih ugrađujemo u nastavne sadržaje.

Učenici u medicinskoj školi Beograd
Učenici medicinske škole “Beograd”

Insistiramo da programe vežbi koje su učenici savladali u školskim kabinetima, što više primenjuju u direktnom radu i kontaktu sa pacijentima u zdravstvenoj ustanovi. Na taj način u realnim uslovima, KTH sali, fizioterapijskim kabinetima, životnim situacijama bolesnog i povređenog čoveka, učenik razume i upoznaje struku.
Zaista su mnogi zavoleli svoj budući poziv upravo u medicinskoj školi ’’’Beograd’’

Vežbe i vežbe u bloku sprovodimo u beogradskim zdravstvenim ustanovama:
mnogobrojni domovi zdravlja, Institut za reumatologiju, Specijalna ortopedsko-hirurška Bolnica ’’Banjica’’, VMA , Klinika za rehabilitaciju“dr Miroslav Zotović“… to su naše dugogodišnje nastavne baze gde pacijenti i kolege rado sarađuju sa našim učenicima.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR OŠTEĆNOG VIDA – u našoj školi se obrazuju slepi i slabovidi učenici. Po tome smo zaista jedinstveni. U inkluzivnim uslovima i okruženju svojih vršnjaka, uz prilagođene nastavne planove i programe, ovi učenici stiču i razvijaju veštine potrebne za buduće zanimanje.

OGLEDNO ODELJENJE – prateći trendove, sa posebnim sluhom za reformu u obrazovanju u srednjim stručnim školama, školske 2009 /2010god. upisano je odeljenje koje pohađa nastavu po oglednom nastavnom planu i programu, gde je u nastavi zastupljeno 40% opšteobrazovnih predmeta i 60% stručnih predmeta.

Praktična nastava u medicinskoj školi Beograd
Praktična nastava u medicinskoj školi “Beograd”

Po završenom školovanju učenici obrazovnog profila fizioterapeutski tehničar stiču neophodna znanja, veštine i stručne kompetencije. Pored teorijskog znanja, fizioterapeutski tehničar je osposobljen da samostalno i stručno izvodi sve oblike fizikalnih procedura foto, termo, hidro, elektro, mehanoterapijske procedure, opšte KTH procedure, kombinuje fizikalne procedure sa opštekineziterapijskim procedurama.

MI SMO UČILI OD NAŠIH NASTAVNIKA
Marta Gavrilović, Marija Stevanović, Nada Marković, dr Jelena Simeunović, Dragiša Damjanović, Radmila Penić i dr.

A SADA MI ČUVAMO I UNAPREĐUJEMO STRUKU
Jasmina Stojanović, Ljiljana Marković, Dragana Arsić, Mihajlo Đokić,Dubravka Jurukovic, Ana Smiljanić, Slađana Đukić, Dragana Glišić, Zoran Jovanović, Dejan Gajović, Ljiljana Cvejić, Jelena Micić, Ljiljana Šimpraga, Sandra Mrđen, Nina Lučić, Miloš Milošević i ostali saradnici usmerenja


ORGANIZACIJA NASTAVE 

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI I II III IV
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Muziika umetnost 1
Geografija 2
Računarstvo i informatika 2
Matemetika 3 3
Likovna kultura 1
Istorija 2 2
Hemija 2 2 2
Biologija 2 2 2
Sociologija 2
Fizika 2 2 2 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Filozofija 2
Ustav i prava građana 1
Izborni predmet
(veronauka ili građansko vasp .)

1 1 1 1


STRUČNI PREDMETI I II III IV
Prva pomoć 1
A natomija i fizioligija 4
Latinski jezik 2
Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 2
Mikrobiologija sa epidemiologijom 2
Patologija 2
Farmakologija 2
Psihologija 2
Medicinska biohemija 2
Zdravstvena nega i rehabilitacija 1+2
Osnove masaže 1+2
Osnovi kliničke medicine 3
Kineziologija 3+4
Fizikalna terapija 2+4 3+4
Kineziterapija 3+3
Specijalna rehabilitacija 2+2


Maturski ispit na kraju četvorogodišnjeg školovanja polaže se maturski ispit koji sadrži:

-Srpski jezik i književnost
-Izborni predmet
-Praktični ispit – odbrana struke ( kineziterapija i fizikalna terapija )

Pripremila: nastavnik Ljiljana Šimpraga

Galerija slika medicinske škole