Literatura za fizioterapiju

Želimo da napravimo izbor literature koja je aktuelna na našem tržištu, a vezana je za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Podelili smo je po oblastima, označili autore, izdavače i godinu izdanja, kao i mesto gde se može kupiti ili nabaviti. Vremenom ćemo ubacivati nova mesta i novu literaturu.Anatomija i fiziologija

Kineziologija

Kineziterapija

Rehabilitacija

Fizikalna terapija

Klinička fizikalna terapija

Fizioterapija u internoj medicini

Fizioterapija u pedijatriji

Fizioterapija u hirurgiji

Fizioterapija u ortopediji

Fizioterapija u neurologiji

Opšta literatura

Veštine

Najčešće skraćenice u fizioterapijiPripremila: mr Marija Trajkov