UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA I MEDISPORT

ODRŽAN KURS TAPING NEUROMUSCOLARE

TNM prvi nivo (od ukupno dva nivoa)

PRIMENA KINESIOLOGY TRAKA U FIZIKALNOJ TERAPIJI

Instruktor: Aleksandar Nikolić, dipl. defektolog, viši fizioterapeut.

U Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu 6. i 7. 11. 2010. godine održan je kurs TNM prvi nivou.  Kurs je održan u saradnji sa TNM institutom iz Rima. Polaznici su dobili međunarodno priznat sertifikat Neuromuscolar Taping Institute Europe  (www.tapingneuromuscolare.eu). TNM kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i polaznicima donosi 6 bodova.

PROGRAM  KURSA

I nivo – Primena TAPING NEUROMUSCOLARE u fizikalnoj terapiji

I dan

Koncept, teorija, predavanja i praktična primena

Predavanja i praktična primena na mišiće gornjih ekstremiteta –nadlaktica

Predavanja i praktična primena na mišiće gornjih ekstremiteta-podlaktica

Predavanja i praktična primena na mišiće vrata

II dan

Predavanja i praktična primena na mišiće abdomena

Predavanja i praktična primena na mišiće donjih ekstremiteta –natkolenica

Predavanja i praktična primena na mišiće donjih ekstremiteta –potkolenica

Predavanja i praktična primena na mišiće u lumbalnom, sakrospinalnom i lumbosakralnom delu

Galerija slika sa kursa