Ako niste bili 21. i 22.05.2011. godine u Novom Sadu na prvom održanom kursu fizikalne terapije vezane za autogenu drenažu, pokušaćemo da vam prenesemo delić atmosfere.

Predavač Peter Borka se potrudio da nas uvede u tajne autogene drenaže i objasni tehniku primene, kao i samu pripremu pacijenta za autogeni trening.

Svoje predavanje započeo je anatomijom  respiratornog sistema, podsetio na fiziologiju disanja i ukazao na osnove autogene i položajne drenaže. Fizikalnu terapiju u cilju izbacivanja mukusa prikazao kroz: perkusiju, manuelni pritisak, vibracije grudnog koša, forsirani ekspirijum, položajnu drenažu i autogenu drenažu.

S obzirom da su polaznici kursa bili  lekari, fizioterapeuti, roditelji dece obolele od cistične fibroze, dr Peter Borka je davao i praktične savete koji su bili korisni za sve prisutne. Pokušao je da prenese jedan delić svog dvadesetčetvorogodišnjeg praktičnog iskustva u radu sa decom obolele od cistične fibroze, a mi se nadamo da ovo nije jedino predavanje koje je on prezentovao.

Galerija slika sa kursa

Pripremila: mr  Marija Trajkov