KURS FIZIKALNE TERAPIJE KOD OSOBA SA CF-OM

DEČJA BOLNICA  NOVI SAD,

7 – 11 JUNA 2012.

PREDAVAČ PETER BORKA

Sve informacije možete dobiti od predsednice Udruženja za podršku i pomoć osobama sa cističnom fibrozom u Vojvodini – “Osmeh”, Jelene Dako, mob 060 3149328