“PNF (Proprioceptivna Neuromuskularna Facilitacija) je pristup terapeutskim vežbama koji terapeuti širom sveta smatraju vrlo efektivnim za tretman pacijenata širokog spektra dijagnoza. Pristup koji je ovde prikazan je baziran na konceptima postavljenim od strane Dr. Hermana Kabata i predavanjima Dr Margaret Knot.
Autori, Susan Adler, Dominiek Becker i Math Buck, iskusni PNF učitelji, pokazuju kako koriste PNF metod za efektivnu evaluaciju planiranje i tretman i čitaoci će steći jasnu predstavu zašto, kada i kako da primene PNF tehnike u pacijentovom tretmanu.
Knjiga PNF u praksi sadrži 177 skica i 464 slike, na 258 strana je ilustrovano uputstvo, praktični vodič za primenu PNF metode i popunjava prazninu u stručnoj literaturi.
Posebna prednost knjige je detaljno fotografisana dokumentacija PNF uzoraka, pasivnih i aktivnih vežbi i njihove funkcionalne primene. Kombinacija fotografija i tekstualnih uputstava studente uči PNF-u, a terapeute, kojima je metod poznat, stimuliše da ponove i potvrde svoje veštine.”

Sve informacije možete dobiti na kontakt  telefon 0631133413
ili na markocirkovic@gmail.com

pnf u praski