Fascije sačinjavaju široku lepezu telesnih tkiva u koja spadaju membrane, ligamenti, tetive, viscera, meningee, mezenterijum, itd. Fascije se nalaze na svakom nivou tela i čine osnovni element ljudske filozofije. Sa mehaničke tačke gledišta fascije su organizovane u lance i slojeve sa ciljem odbrane tela od restrikcija – ograničenja. Kada restrikcije pređu određen prag tolerancije fascije odgovaraju tako što modifikuju svoj viskoelasticitet, menjajući kolagenska vlakna i transformišući zdrave fascijalne lance u promenjene – patološke lance. Fascije pamte svaku traumu koja dovodi do promena motiliteta.

Kurs “Fascija – Anatomija, disfunkcija i tretman” je prvi kurs koji pruža obilje informacija vezanih za fascijalna tkiva iz ugla embriologije, anatomije, histologije i patologije. Uloga i mehanizam fascijalnih slojeva, dijagnostički testovi i odgovarajući terapijski tretmani iz ugla miofascijalnih tehnika kao i naprednih shiatsu tehnika.

Kurs je održan u organizaciji Društva FT Srbije 11. i 12. septembra 2010. u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi, Donska 27-29 u Beogradu. (Kurs drže: Mira Mitrović (VFT, KT  praktičar, Theraband praktičar, Yumeiho terapeut, međunarodni shiatsu praktičar) i Dragan Dimitrijević (tel: 0641648189) (VFT, KT  praktičar, Theraband praktičar, Yumeiho terapeut, međunarodni shiatsu praktičar).

Gost seminara bila je Kristina Radović Marić (Natural Health Academy of Australia, terapeut sa diplomama „Clinical therapy“, „Remedial therapy“ i specijalizacije iz “Cranio Sacral therapy” (MYO Fascia treatment), član  AAMT  i ATMS ).

Komentari polaznika kursa

*Obrađeni osnovni aspekti teme fascije omogućavaju dalje učenje i izučavanje ovog problema. Osnovna poruka je da ne treba zanemarivati klinički problem fascije.

dr D. V.

*Ova edukacija je  mene otvorila i stvarno je prava stvar koja mi pruža mogućnost da sebe oslobodim, unapredim. Iskreno se nadam da ću kroz rad i dalje učenje i sticanje veštine, da pomognem i drugima. MAGIČNO!!!

vft  S.D.

*Siguran sam da smo svi dobili treću dimenziju u svojoj profesionalnoj orijentaciji.

vft M.V.

*Sjajan način da se pokrene i promeni način dosadašnjih razmišljanja i rada fizioterapeuta.

vft A.P.

*Oduševljen sam sa onim što sam video i doživeo, s obzirom da  sam dosta kurseva prošao, ali u ovoj tehnici se dosta toga uči i doživljava dok se radi na  fasciji.

vft D.G.

*Dimenzija koja nedostaje fizioterapeutu da sagleda svog pacijenta kao celokupnu ličnost i ostvari drugačiji pristup proceni i tretmanu. Uz obilje informacija, dobru demonstraciju i uvežbavanje veština prepušteni smo da dalje sami otkrivamo moć fascije i igramo se sa njom!!!

nastavnik M.S.

Pripremila: mr  Marija Trajkov

Galerija slika sa održanog seminara