Još jedan vid tretmana u fizioterapiji je tretman fascije. Fascije sačinjavaju široku lepezu telesnih tkiva u koja spadaju membrane, ligamenti, tetive, viscera, meningee, mezenterijum, itd. Fascije se nalaze na svakom nivou tela i čine osnovni element ljudske filozofije. Sa mehaničke tačke gledišta fascije su organizovane u lance i slojeve sa ciljem odbrane tela od restrikcija – ograničenja. Kada restikcije pređu određen prag tolerancije fascije odgovaraju tako što modifikuju svoj viskoelasticitet, menjajući kolagenska vlakna i transformišući zdrave fascijalne lance u promenjene – patološke lance. Fascije pamte svaku traumu koja dovodi do promena motiliteta.

Kroz senzitivnost treniranih ruku, što je od velikog značaja u fizioterapiji, mogu se percipirati pokreti na mikronivou i na taj način detektovati poremećaji motiliteta. Razne terapijske tehnike, u fizioterapiji, koje su prilagođene svakom pacijentu u stanju su da povrate normalan motilitet. Na taj način fascijalni poremećaji mogu biti prevaziđeni, čime se omogućava telu da povrati normalne fiziološke  funkcije. Iz ovog razloga može se reći da se zdravlje svake osobe velikim delom reflektuje na fascijama.

Kurs “Fascija Anatomija, Disfunkcija, Tretman” u Srbiji drže: Mira Mitrović (VFT, KT  praktičar, Theraband praktičar, Yumeiho terapeut, međunarodni shiatsu praktičar) i Dragan Dimitrijević (tel: 0641648189) (VFT, KT  praktičar, Theraband praktičar, Yumeiho terapeut, međunarodni shiatsu praktičar).

Prvi održan Seminar Fascija

Drugi održan Seminar Fascija


Pripremila: mr  Marija Trajkov